Začala Tříkrálová sbírka. Na Zlínsku vyjde do ulic přes dva tisíce skupin koledníků

3. leden 2018
Tříkrálová sbírka - koledníci

Ve Zlínském kraji do ulic vyrazí zhruba dva tisíce čtyři sta skupinek koledníků. Je to podobné číslo jako loni, kdy se v kraji vybralo přes třináct milionů korun.

V celé České republice se loni vybralo téměř sto čtyři a půl milionu korun. Od roku 2000, kdy začala, je to celkem jedna miliarda a sto třicet milionů.

Pětašedesát procent vybrané částky se použije na pomoc v obci nebo jejím okolí, kde dárci peníze věnovali. Dalších 15 procent sumy putuje na projekty v diecézi, pět procent na celostátní projekty a desetina na zahraniční pomoc. Zbývajících pět procent připadne na náklady a režii sbírky.

Charity nesmí peníze použít na provoz, ale skutečně na přímou pomoc seniorům, rodinám, sociálně slabým a podobně.

Například v Uherském Brodě chtějí peníze na podporu služby, která pomáhá seniorům zvládat jejich samotu, ale také zafinancují dluhové poradenství. V Uherském Hradišti plánují nakoupit pomůcky pro domácí hospicovou péči, nebo spolufinancovat výstavbu Nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší.

Sbírku doprovází speciální akce. V Uherském Hradišti zítra oficiálně zahájí sbírku příjezdem tří králů na koních před radnici na Masarykově náměstí.

Známá je také Tříkrálová zabíjačka u zlínského kostela na Jižních svazích.