Za Otomarem Kvěchem

22. březen 2018

Na svého kolegu, skladatele Otomara Kvěcha, který zemřel náhle 16. března, vzpomíná redaktor Vltavy  Libor Dřevikovský.

Osobně jsem znal Otu plných 25 let; zažil jsem ho nejprve jako „pana profesora Kvěcha“ na konzervatoři, později jako kolegu a kamaráda Otíka v hudební redakci stanice Vltava. Byl neskutečnou studnicí znalostí o hudbě 19. a zejména 20. století; vždy mě překvapoval neuvěřitelně detailními znalostmi skladeb svých současníků, včetně nejnovějších skladeb. K jeho vzácným lidským vlastnostem patřila velká skromnost, schopnost vcítit se do druhých a ochota podat pomocnou ruku.

Otomar Kvěch po studiích na Pražské konzervatoři (hra na varhany a kompozice) a Akademii múzických umění (kompozice) působil jako korepetitor v Národním divadle v Praze. Jako skladatel náležel k umělecké generaci reprezentované např. Vladimírem Tichým, Miroslavem Kubičkou, Pavlem Jeřábkem, Štěpánem Rakem, Jurajem Filasem, Jiřím Gemrotem ad.

Jako skladatel navazoval ve své hudbě na modernistickou linii evropské hudby, která nehledala cestu v primárním zpřetrhání kořenů s tradicí nebo v samoúčelných experimentech, ale naopak v návaznosti a jejím dalším rozvíjejí. Tato umělecká orientace mu však nijak nebránila získávat hluboké znalosti o jiných uměleckých proudech a tendencích a nechat se jimi inspirovat anebo k nim zaujmout kritický postoj. Je autorem žánrově pestrého a rozsáhlého díla obsahujícího např. 8 smyčcových kvartetů, 3 houslové sonáty, řadu varhanních kompozic, 3 dětské rozhlasové opery, 5 symfonií či Requiem.

Skladatel Otomar Kvěch hostem Telefonotéky

03054701.jpeg

Náš dlouholetý rozhlasový kolega, skladatel Otomar Kvěch vydal v minulém roce učebnici skladby nazvanou Základy klasické hudební kompozice s podtitulem Poznámky pro budoucí skladatele.

V Československém, potažmo Českém rozhlase působil na stanici Vltava jako hudební redaktor a v pozdějších letech pak jako hudební dramaturg od roku 1976. V roce 2005 se stal rovněž hudebním redaktorem na nově vzniklé digitální stanici Český rozhlas D-dur a v neposlední řadě od 90. let úzce spolupracoval se Symfonickým orchestrem Čs. resp. Českého rozhlasu v Praze. Na Pražské konzervatoři vyučoval hudební teorii a skladbu, později se stal vedoucím Skladatelského oddělení; na Hudební fakultě AMU vedl analýzu skladeb.

V pátek 16. března 2018 Otomar Kvěch náhle zemřel, bylo mu 67 let. Ve čtvrtek 22. března 2018 se s ním ve sboru Církve československé husitské v Praze 10 rozloučila jeho rodina a přátelé.

autoři: Libor Dřevikovský , Český rozhlas Vltava
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.