Z Německa: Výročí filozofa E. Tugendhata

Mozaika

Jeden z největších prostředníků mezi anglosaskou a německou filozofickou tradicí - oslavil 8. března osmdesáté narozeniny.

Některé filozofické přednášky vešly do dějin. Mezi ně patří bezesporu i Tugendhatovy ‚Přednášky o etice' přeložené do češtiny. Těžiště zájmu Ernsta Tugendhata leží v oblasti řecké a analytické filozofie a filozofické antropologie.

Ernst Tugendhat se narodil v roce 1930 v Brně v zámožné židovské rodině. Do povědomí většiny Čechů, kteří se blíže nezabývají filozofií, se dostalo jméno Tugendhat podle stejnojmenné funkcionalistické vily. Ernstův otec pověřil architektonickým návrhem holandského architekta Miese van der Rohe. Tato architektonická lahůdka byla dokončena v roce Ernstova narození. 1938 utíká rodina Tugendhatů před nacisty do Švýcarska a v roce 1941 dále, do Venezuely. Jak je možno se dočíst ve filozofově životopise, jeho životní dráha započala vlastně již v jeho patnácti letech, kdy mu jeho matka dala přečíst slavné Heideggerovo filozofické dílo 'Bytí a čas'. Ernst se stal členem Heideggerova kruhu a vyrůstal v židovské minoritě mezi stejně smýšlejícími lidmi.

Po studiu filologie a filozofie ve Stanfordu se rozhodl pokračovat ve Freiburku I zde studiem filozofie a jazyků. Teprve o mnoho později - až v roce 1992 - opuští na nějakou dobu Německo. Tugendhat to vysvětluje v rozhovorech s novináři jako 'korekturu předčasného smíření'. V Německu se necítil dobře, s výjimkou několika let. Od roku 1999 žije opět v německém Tübingenu, ale jak zdůrazňuje 'jenom kvůli knihovnám' a plánuje zase přestěhování do Jižní Ameriky.

Ohlédneme-li se zpátky a zrekapitulujeme-li Tugendhatovu kariéru filozofa můžeme říci, že působil skoro všude, kde se formovaly změny, které zásadně ovlivnily německou filozofickou školu. Přednášel v Münsteru, Tübingenu, Heidelberku i v Berlíně. Byl členem výzkumného týmu Jürgena Habermase v bavorském Starnberku.Ernst Tugendhat pracoval také na mnoha univerzitách v cizině. Kromě Santiaga de Chille a Kostnice také v Praze.

Tugendhatovo stěžejní dílo, které se opírá o jeho přednášky, vyšlo knižně ve třech dílech. Přednášky k tématu analytické filozofie vydal v roce 1965. Zpříjemnily studium oboru filozofie celé generaci studentů. Jeho 'Přednášky o etice' z roku 1993 jsou milníkem v oboru praktické filozofie uplynulých destiletí.

V roce 2006 zveřejnil Tugendhat svojí zatím poslední publikaci s titulem 'Antropologie misto metafyziky'. Je jedno, co metafyzika znamená - to je teze této knihy - vše se redukuje na antropologii, protože všechna témata metafyziky jsou tak jako tak prokazatelně prvky lidského rozumu.

'Stále měním své mínění', říká Tugendhat ohlížeje se zpět. To se mi děje vlastně nepřetržitě. Nebudu nikdy hotový.' Ernst Tugendhat má teď i ve svých 80ti letech co říci a to je dobře. Přečtením jeho pojednání může člověk jen získat.

Spustit audio
autor: Eva Novak