Z Německa: V Kolíně nad Rýnem napravují škody v archivních fondech

22. březen 2010

V Kolíně nad Rýnem se před rokem zřítila budova historického archivu a dva sousední domy. Kromě dvou lidských životů, které si tragédie vyžádala, přišlo Německo o mnoho unikátních historických materiálů.V budově jednoho z největších a nejdůležitějších historických městských archivů v Německu byly uloženy vzácné dokumenty včetně středověkých rukopisů z bohaté více než tisícileté historie tohoto západoněmeckého města i celého Porýní, například 65 tisíc listin (nejstarší pochází z roku 922), 104 tisíce map a půl milionu fotografií. Archiv obsahuje například také pozůstalost německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Heinricha Bölla.Pro německé kulturní dědictví byla uplynulá léta vůbec nejhorší od konce druhé světové války. Začalo to zničujícími povodněmi v srpnu 2002, kdy divoká voda zatopila také sklepení a sklady mnoha muzeí a památníků včetně legendární drážďanské galerie Zwinger a způsobila třímístní milionové škody.V září 2004 došlo k požáru v rokokovém sálu proslulé výmarské knihovny Anny-Amalie, dvě pětiny unikátní sbírky starých rukopisů a tisků byly kompletně zničeny. Restaurování zachráněných svazků potrvá do roku 2015, celkové škody byly vyčísleny na 100 milionů eur.Další ránou bylo zřícení historického archivu Kolína nad Rýnem, které Němci označují za největší ztrátu od roku 1945. Náklady na rekonstrukci odhadli experti na nejméně 370 milionů eur nebo na tři desetiletí práce pro 200 vysoce kvalifikovaných restaurátorů. Dalších nejméně 100 milionů bude zapotřebí na novostavbu Historického archivu. Osudným se mu bohužel stalo šlendriánství při stavbě podzemní dráhy. Už v roce 2005 se kvůli ražbě podzemních tunelů pod historickým centrem města naklonila věž kolínského kostela svatého Jana Křtitele o 75 centimetrů a poté musela být nákladně narovnávána.Nového archivu se město ovšem dočká nejdříve za pět let. Cenné spisy jsou prozatím provizorně uloženy na celkem 17 místech po celém Německu.Navzdory téměř apokalyptickému obrazu, který se loni naskytl při zhroucení budovy, bylo zničeno asi „jen" 5% ze zhruba 30 kilometrů materiálů archivovaných v regálech. Asi 15procent leží dodnes ve spodní vodě. Do roka se podařilo v sutinách najít téměř 90procent vzácného materiálu. Při této mravenčí práci spolupracuje město také s berlínským úřadem pro dokumentaci zločinů Stasi, který disponuje jak patřičnou technikou, tak i bohatými zkušenostmi, jak obnovit i téměř úplně zničený dokument a sestavit jej ze stovek drobných roztroušených útržků.Zhroucení historického archivu, které si vyžádalo dva mladé lidské životy, představuje pro Němce nejen enormní materiální a kulturní škody, ale také jistou o ztrátu „paměti" rýnské metropole, jak se archivu přezdívalo. Proto řada soukromých osob převzala nad restaurátorskými pracemi patronát a finančně podporuje rekonstrukci. Přispět by měla i speciálně ustanovená nadace spolkové země Severní Porýní Vestfálsko a finanční podpora spolkové vlády. Lidskou i kulturní tragédii v Kolíně nad Rýnem připomíná nejenom knižní publikace věnovaná historickému archivu, ale také aktuální výstava v Berlíně.

autor: zis
Spustit audio