Z kraje pod Blaníkem až do saského Polabí. Hudební vrcholy Jana Dismase Zelenky

6. červenec 2023

Staří mistři Lucie Hradilové nás zavedou do hudebního světa Jana Dismase Zelenky. Zazní ukázky z jeho vrcholných děl, která komponoval během své služby na kurfiřtském dvoře v Drážďanech.

Jan Dismas Zelenka, barokní skladatel, který bývá někdy přezdíván „český Bach“, napsal více než 250 děl. Jeho hudba nepřestává fascinovat i dnes − svou objevnou harmonickou invencí, melodickou svěžestí, bohatým kontrapunktem, originalitou. Ve výběru z jeho tvorby, který připravila a uvádí Lucie Hradilová, uslyšíme: části z jeho Triových sonát, a to v podání Ensemble Berlin Prag, dále části z Lamentací proroka Jeremiáše pro středu Svatého týdne, které přednese tenorista Damien Guillon za doprovodu Collegia Mariana, ukázku ze Mše k svátku očišťování Panny Marie, kterou hraje Ensemble Inégal s uměleckým vedoucím Adamem Viktorou, Sub tuum praesidium d moll v interpretaci Collegia Vocale 1704, Collegia 1704, pod taktovkou Václava Luxe, a výběr z melodramu Sub olea pacis et palma virtutis v provedení souboru Musica Florea s uměleckým vedoucím Markem Štrynclem.

Spustit audio