Z červánků mého mládí. Vzpomínky Karla Klostermanna

21. leden 2022

Rozsáhlé vzpomínky Karla Klostermanna zůstaly dlouho ve stínu jeho románů a povídek, autor si je psal především pro vlastní potěšení. Ve vltavských Osudech nyní uvádíme výběr Z knihy Červánky mého mládí v interpretaci Václava Neužila. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Účinkuje: Václav Neužil
Režie: Vladimír Tomeš
Natočeno: v roce 1973

Karel Klostermann (1848–1923) vyrůstal v rodině lékaře ve veliké volnosti mezi svými příbuznými v okolí Srní a Kašperských hor. Poznal hory v době, kdy se dřevo těžilo z pralesních porostů a život obyvatel Šumavy byl nepředstavitelně těžký a krutý. Tato podoba Šumavy vzala za své v roce 1870 při velké vichřici a následné kůrovcové kalamitě.

Spisovatel byl k přírodě velice vnímavý, svým myšlením i cítěním s ní často doslova splýval a měl pochopení pro tvory zavržené a opovrhované. Když ve svých prvních románech líčil onu dobu a změny, které přišly, netušil, že se po více než stovce let budeme k jeho znalostem Šumavy vracet jako ke zdroji poznání přírodních procesů i procesu soužití lidí s přírodou na Šumavě. 

Klostermannovi byli čeští Němci, Karel Klostermann sám se cítil Čechem, do svého pojetí národa ovšem Němce přirozeně zahrnoval. Psát začal až jako čtyřicetiletý profesor na plzeňské reálce, od prvního románu Ze světa lesních samot z roku 1891 však vytvořil do své smrti v roce 1923 dílo čítající více než dvacet svazků. Svými čtenáři byl milován, k jeho odkazu se dnes hlásí obyvatelé Šumavy i Pootaví, jsou po něm pojmenovány stezky, vyhlídky, ulice i muzea, Klostermannovo dílo je překládáno do němčiny.

autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio

Související

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.