Z Banátu až do New Yorku. Poledním koncertem připomínáme 140 let od narození Bély Bartóka

25. březen 2021

Z díla skladatele, jehož silnou inspirací byla lidová hudba, zazní dva druhé koncerty – pro klavír a pro housle. Sólové party přednesou vynikající sólisté Alena Baeva (housle) a Ivo Kahánek (klavír) za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava, kterou povedou dirigenti Dmitri Jurowski a Heiko Mathias Förster.

Zatímco Klavírní koncert č. 2 je považován za jeden z nejtěžších repertoárových kusů, Houslový koncert č. 2 byl pořadovým číslem označen až po autorově smrti, kdy byl publikován jeho raný opus Houslový koncert č. 1. Polední koncert připravila Renáta Spisarová.

Spustit audio