Vzoroví hrdinové, tentokrát socialistické práce

Kolik lidí bylo vyznamenáno titulem Hrdina socialistické práce? Byl někdo dekorován vícekrát? Jak toto vyznamenání vlastně vypadalo a od kdy a komu bylo udělováno?

Odpovědi nejenom na tyto otázky zazní v doprovodu budovatelských písní spolu s hlasy samotných dekorovaných, jejich životními příběhy i ukázkami z rozhlasových propagandistických pořadů a přímých přenosů. To vše doplněno dobově pojatou kulturní vložkou.

Pořad připravil Pavel Hlavatý. Ukázky čte Otakar Brousek.