Významné, a přesto zapomenuté. V české historii nalezneme přes dvě stě šlechtických rodů

Zapomenuté šlechtické rody: Pánové z Vrtby

Rod Pánů z Vrtby je jedním z těch, kteří přišli k bohatství po bitvě na Bílé Hoře. Kořeny rodu však sahají až do 12. století a od století 16. šlo o rod panský. S jejich jménem si mnozí spojují především Vrtbovskou zahradu u Vrtbovského paláce. Rod však do historie umění v Čechách zasáhl mnohem více. Jednou z nejvýznamnějších osobností v tomto ohledu byl František Josef z Vrtby.

O něm a celém rodě vyprávěl Filipu Janu Zvolskému historik umění Jan Štěpánek.

autor: Filip Jan Zvolský
Spustit audio