Výzkumy základních reakcí v atmosféře

21. říjen 2014

Extrémně složité děje probíhající v zemské atmosféře, včetně reakcí vedoucích ke vzniku ozonové díry, jsou dlouhodobým předmětem výzkumu českých badatelů.

Jak se vyvíjí a bude vyvíjet ozonová vrstva chránící naši planetu před škodlivým ultrafialovým zářením? Co přesně se děje při ničení ozonu a ztenčování ozonové vrstvy? To zkoumají vědci pod vedením doktora Michala Fárníka z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského.

V projektu, za který získali letos Cenu předsedy Grantové agentury ČR, simulovali a detailně zaznamenávali procesy, ke kterým v atmosféře dochází na úrovni molekul. Využívali k tomu svou unikátní laserovou aparaturu. Jak říká Michal Fárník, jejich výzkumy základních reakcí v atmosféře jsou důležité i pro poznání různých biofyzikálních procesů, na příkladu ozonu se ale vysvětlují nejlépe.

autor: Jana Olivová
Spustit audio