Výzkumy půdní fauny na Šumavě

23. říjen 2014

Šumava patří dlouhodobě k biology nejsledovanějším územím u nás – a zdaleka je nezajímá pouze kůrovec, ale sledují celý půdní ekosystém.

Vědci z Ústavu půdní biologie Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích dlouhodobě sledují stav půdního prostředí v lesních ekosystémech – a mimo jejich pozornost samozřejmě nemohlo zůstat ani území Šumavy. Proto probíhá podrobný a dlouhodobý výzkum v Šumavském národním parku zaměřený na posuzování stavu a vývoje půdního prostředí v lesích, které byly po větrných kalamitách napadeny kůrovcem.

Výzkumné projekty sledují, jak rozdílný vývoj na jedné straně v lesích, kde je snaha po kalamitě dřevo vytěžit a odvézt, a na druhé straně tam, kde se ponechává porost samovolnému vývoji.

autor: Jana Olivová
Spustit audio