Výzkumy paměti a orientace v prostoru

10. říjen 2014

Letošní Nobelova cena za fyziologii a lékařství byla udělena za objevy buněk, které mozek využívá k orientaci a navigaci v prostoru: výzkumy na tomto poli se zabývají i čeští vědci.

Podobnými výzkumy v oblasti neurověd, za které byla udělena letošní Nobelova cena za fyziologii a lékařství - připomeňme, že připadla vědcům, kteří objevili v mozku buňky sloužící k prostorové orientaci - se zabývají také čeští odborníci v Laboratoři neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu Akademie věd.

Laboratoř založil význačný neurovědec, doktor Jan Bureš, jediný český vědec trvale žijící v Česku, který byl členem americké Národní akademie věd. Současný vedoucí této laboratoře, docent Aleš Stuchlík, připomíná jak výzkumy doktora Bureše, tak i současné vědecké zaměření svého pracoviště.

autor: Jana Olivová
Spustit audio