Výzkum pružného betonu na VUT v Brně

02027635.jpeg
02027635.jpeg

Jak vylepšit mechanické vlastnosti betonu, aby budovy, které z něho budou postaveny, lépe odolávaly otřesům půdy?

Pomoci by mohl tzv. pružný beton, na němž pracují vědci z Centra materiálového výzkumu Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. Podařilo se jim dosáhnout významného pokroku v jednom z nejdůležitějších požadavků: zvýšit odolnost „pružného“ betonu vůči vlhkosti.

Jak na otázky Jany Olivové vysvětlil jeden z členů výzkumného týmu, doktor Tomáš Opravil, laik si pod termínem „pružný“ beton může představit materiály, které nejsou pouhým okem rozeznatelné od běžných betonů, ale oproti nim mají zhruba 8krát až 10krát větší pevnost v tahu ohybem, jsou tedy pružné.