Výzkum meteoritů v ČR zaznamenal světový úspěch

15. říjen 2014

Českým astronomům se podařilo přesně určit místo dopadu meteoritů z jasného bolidu Benešov, který byl vyfotografován před více než 20 lety, a na základě výpočtů tyto meteority najít.

Významný vědecký časopis Astronomy & Astrophysics zveřejnil článek o naprosto ojedinělém úspěchu českých vědců – doktora Pavla Spurného a jeho kolegů z Astronomického ústavu AV ČR a z České geologické služby. Už před časem vypracovali metodu umožňující nesmírně podrobně určit dráhu velmi jasných meteorů, tzv. bolidů v atmosféře, a na základě jejich snímků také neuvěřitelně přesně vypočítat místo dopadu jejich pozůstatků, meteoritů.

Pomocí této metody v únoru 2011 znovu prozkoumali snímky zachycující bolid Benešov z roku 1991 – a přesně propočítali místo pravděpodobného dopadu. Tam potom skutečně nalezli 4 malé zvětralé meteority – úlomky z dávného benešovského bolidu. Jejich výzkumy určitý čas trvaly, odborný časopis je tedy zveřejňuje až nyní.

autor: Jana Olivová
Spustit audio