Výstava ve Valdštejnské jízdárně přibližuje kulturu benediktinského řádu

7. listopad 2014
03235692.jpeg

Ty nejvýznamnější poklady středověkého umění představí výstava Otevři zahradu rajskou ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Na 250 předmětů přiblíží kulturu benediktinského řádu ve střední Evropě let 800 až 1300.

Exponáty poskytlo celkem 65 zapůjčitelů z Česka a z dalších sedmi zemí. Mezi výstavními předměty jsou například vzácná uměleckořemeslná díla, kamenné i dřevěné sochy, mince a také bohatě iluminované rukopisy. Národní galerie spolupracovala například s Akademií věd nebo s Národním muzeem. Mnohé předměty zapůjčila i Národní knihovna.

Národní galerie vydává k výstavě Otevři zahradu rajskou několika set stránkový katalog, na kterém se podílelo 55 českých i zahraničních autorů.

Název výstavy vychází z modlitby opata syžéra z francouzského kláštera Saint Denis. Odkazuje tak k řádu benediktinů, jehož materiální i duchovní kulturu expozice postihuje.

Vystavené exponáty se datují od epochy vlády Karla Velikého přes otonské a románské období až ke gotice. Koncepce výstavy se ale zdaleka neomezuje jen na umělecká díla té doby. V rozlehlém sále Valdštejnské jízdárny jsou k vidění i mince, listiny i ojediněle dochované předměty denní potřeby. Jak říká kurátor Jan Klípa, i ty lze s uměleckými díly směle srovnávat.

Dokonalé kopie rukopisů se budou střídat s originály

Právě oblast předmětů denní potřeby nabízí i mnohé zcela originální artefakty. Vedle šperků, sošek nebo například mincí se na výstavě objeví i řada významných listin a iluminovaných rukopisů. Ten v Česku nejcennější, Vyšehradský kodex, vystaví jeho vlastník, tedy Národní knihovna, jen na pouhý jeden den. Po celou dobu trvání výstavy bude však v jedné z vitrín jeho dokonalá kopie.

03245867.jpeg

Podobně je to s několika dalšími předměty. Jejich stáří totiž vyžaduje specifické zacházení i klimatické podmínky. Jak slibuje hlavní kurátor Vít Vlnas, takzvané faksimile, tedy dokonalé kopie se budou s originály na výstavě střídat. Návštěvníci si tak budou moci na stránkách Národní galerie zjistit přesná data, kdy si mohou prohlédnout autentické dílo.

Kromě unikátního množství a skladby předmětů je výstava Otevři zahradu rajskou zajímavá i architektonickým řešením. Ateliér SGL Projekt vycházel z ideálního plánu benediktinského kláštera tak, jak se dochoval v knihovně švýcarského kláštera v San gálen. Prostor Valdštejnské jízdárny je tak členěn na hlavní loď a deset postranních kójí.

Výstava Otevři zahradu rajskou bude ve Valdštejnské jízdárně otevřená až do 15. března příštího roku.