Výstava „Sonja Bullaty & Josef Sudek.“ Dva lidé, kteří měli co sdílet

Josef Sudek: Pohled z okna mého ateliéru
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Josef Sudek: Pohled z okna mého ateliéru

V Galerii Josefa Sudka v Praze na Úvoze probíhá výstava připomínající celoživotní přátelství světoznámého fotografa Josefa Sudka a českoamerické fotografky Sonji Bullatty.

Židovská dívka Sonja se narodila v roce 1923 v Praze na Vinohradech do dobře zajištěné rodiny. Na konci 30. let Sonja nemohla dostudovat gymnázium. „Tatínek jí koupil fotoaparát a v roce 1941 odvezli Němci celou rodinu do ghetta v Lodži. Začátkem roku 1945 se jí podařilo utéct z pochodu smrti. Tragické muselo být, když se vrátila do Prahy do rodného bytu a tam ji nepustili přes práh, když přátelé, u kterých si ukryla věci, se k ní neznali,“ vysvětluje kurátor výstavy Jan Mlčoch z fotografické sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Po dostudování střední školy se Sonja dostala k Sudkovi. „Rok a půl mu pomáhala a velice k sobě přilnuli. Dva lidé, z nichž Josef zažil první světovou válku, Sonja druhou, měli co sdílet.“

Sonja v roce 1947 odešla do Ameriky, tam také zůstala. Seznámila se s Američanem italského původu a spolu vytvořili fotografickou dvojici. S českým prostředím byla až do své smrti v roce 2000 stále v kontaktu. Do roku 1976, kdy Sudek zemřel, i přímo s ním.

Popularizovala Sudka a v roce 1971 proběhla jeho první sólová výstava v Americe – v den Sudkových 75. narozenin. „V roce 1981 vydala velkou knihu věnovanou Sudkovu dílu. Byla to v té době nejlépe vytištěná Sudkova fotografická kniha.“

03466908.jpeg

Sonja ve vlastní tvorbě fotila nejprve umělecká díla pro muzea a galerie, poté dělala krajinářskou fotografii. „Central Park fotografovala ve všech ročních obdobích, zejména v plném květu. Lyrismus si přivezla z Prahy od Sudka,“ dodává kurátor Jan Mlčoch.

Na výstavě jsou krajinářské fotografie, i dokumentární z roku 1968, kdy ji v Praze zastihla sovětská okupace. Výstava „Sonja Bullaty & Josef Sudek“, která probíhá do 21. května, je doplněná materiálem z pozůstalosti Josefa Sudka.