Výstava připomíná veselý i vzpurný rukopis kreslíře Sempého

10. leden 2012
02528172.jpeg

Pařížská výstava nyní představuje tvorbu slavného francouzského kreslíře zvaného Sempé.

Tvorbu kreslíře slavného francouzského kreslíře zvaného Sempé, jehož výtvory zdobí časopis New Yorker i prestižní knižní edice a který na papíře oživil postavy Mikulášových patálií Reného Goscinnyho, představuje výstava v Paříži.

Pro mnoho lidí to byla kniha jejich dětství. Vybavíte si kluky, jakým byli Mikuláš, tlouštík Vendelín, šprt z první lavice Celestýn či třeba koumal Viktorín. Dohromady tvořili malí hrdinové Mikulášových patálií nejen jednu třídu, ale jaksi dětský, s nadsázkou vytvořený obraz celého lidského společenství s nejrůznějšími lidskými vlastnostmi a slabostmi. A co více, humoristická knižní série promlouvající k mnoha generacím čtenářů zachytila krajinu dětství, o níž lze nostalgicky snít. Každý se v ní může najít, byť Mikuláš poprvé spatřil světlo světa už v roce 1956. Vystihuje totiž archetypální svět dětství, který zůstává skrytý i v těch, kdo dávno zestárli. Ale dokud si na něj ještě dovedeme vzpomenout, zůstáváme dost možná ještě lidmi, neboť jsme s to nějak intuitivně chápat samotný život.

00482402.jpeg

Goscinnyho geniální kniha by ale nebyla úplná bez kreseb Sempého, který v ní s humorem překreslil poezii party dovádějících kluků do obrázků. Jeho heslem odedávna bylo, že tvořil ze své imaginace, nikoliv z pozorování světa kolem sebe. Zůstal i do pozdního věku snílkem schopným vyvolávat trpělivě každý týden na stránkách časopisu New Yorker hřejivý smích. Několika čárami štětce či pera vystihne živočišnou pitoresknost lidské povahy. Stačí mu k tomu akvarel či barevná tužka, jak můžete vidět v jeho souborné retrospektivní výstavě nazvané Unpeu de Paris et d'ailleurs (Trochu z Paříže i odjinud), kterou naleznete přímo v prostorách radnice Hotel de Paris.

Jeden redaktor o Sempém prohlásil, že " i když prší u něho v duši, dovede tvořit stále stejně krásné kresby plné elegance, klidu a rozkoše. K tomu aby se člověk uchránil před všemi starostmi, prohrami a tragédiemi, mu slouží humor! Nostalgie!" V podtitulu výstavy je dopsán i jakýsi dovětek dokládající autorův dětský, nesmiřitelný pohled na realitu, který se zračí v jeho imaginaci: Mlčte! Není třeba naléhat! Když jste mi včera rozbil brýle, tak se za trest dnes nebudete koupat. Pařížská výstava tak vkusně dokumentuje ten staromódní charakter i svět umělce, jenž toužil být v mládí pianistou v orchestru Duke Ellingtona. Ale dnes je uznávaným kreslířem, o němž se možná tolik nemluví, ale jehož kresby nás možná tiše či cudně obklopují. Sempé i padesát let od prvního Mikuláše kreslí tak, jako by psal příběh. I ty nejbanálnější karamboly a peripetie našeho života ožívají zvláštní poezií, všímáme si jejich legrace. Vystihují absurditu i marnost naší existence, s níž se nedovedeme snadno smířit. Ale přesto lze s ní žít nikoliv z nějaké hlouposti, zabedněnosti či lenivosti. Ale právě proto, že ji nahlížíme s moudrým nadhledem a humorem.

Spustit audio
autor: Michal Procházka