Vyšla monografie o Ladislavu Zívrovi, jediném sochaři Skupiny 42

6. prosinec 2013

Nakladatelství Kant – Karel Kerlický vydalo na konci listopadu obsáhlou monografii o sochaři Ladislavu Zívrovi.

Čtyřsetstránková publikace obsahuje reprodukce Zívrova díla, jeho úplný soupis a interpretační studii Jaromíra Typlta. Autorem fotografií je Ondřej Polák a knihu graficky upravil Otakar Karlas.

„Ladislav Zívr po celý život usiloval o jednoduchost a plnost tvarů, ale tento svůj ideál, převzatý i z rodové hrnčířské tradice, zároveň od počátku prověřoval nejrůznějšími zatěžkávacími zkouškami,“ napsal Jaromír Typlt.

Kniha je pokusem souhrnně postihnout Zívrův vývoj – od kubistického období, přes období surrealistické, civilistické, spiritualistické až po tvorbu Skupiny 42, inspirace realismem padesátých let až po imaginativní.

Zívr byl jediným sochařem Skupiny 42. „Když mluví, rozhlíží se, když mlčí, stává se neviditelným, je naivní, má zrak v prstech, zná hlínu jako lékař lidské tělo, rozumí vlastnostem ohně, jeho duše je zelená a šedá, nasakuje každou jeho myšlenku“ – napsal o něm básník Jiří Kolář.

Zívrovy Deníky z let 1943–1944 vyšly letos díky editoru Tomáši Hylmarovi, který už před dvěma lety připravil i Deníky z let 1925–1932. Zívrovy Deníky vydává Národní galerie v Praze.

autor: Petr Šrámek
Spustit audio