Vrátit smysl jemným metaforám. Překladatel Jiří Pechar zrevidoval Proustovo Hledání ztraceného času

13. prosinec 2012

Nakladatelství Rybka Publishers vydává jedno z kanonických děl moderní evropské literatury, které svou stylistickou i obsahovou ojedinělostí fascinuje generace literátů a filozofů – sedmisvazkový opus magnum Marcela Prousta.

Při této příležitosti jsme ve studiu uvítali jednoho z překladatelů a zároveň autora revize pro současné vydání Jiřího Pechara a také filozofa Josefa Fulku, který komplet sedmi svazků opatřil doslovem. Ptali jsme se na Prousta, překládání jeho díla a problematiku času v jeho románu.

autoři: Ivana Myšková , Petr Gojda
Spustit audio