Vokální kvarteto Duae Tastae Cantantes s uměleckou vedoucí Kristýnou Konečnou

03590406.jpeg

Nové vokálně-instrumentální kvarteto Duae Tastae Cantantes je složené ze zpívajících instrumentalistů. Soubor se věnuje interpretaci převážně renesanční vokální hudby a hře na historické klávesové nástroje.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Členy Duae Tastae Cantantes jsou Kristýna Konečná, umělecká vedoucí, Ivana Michalovičová, Juraj Slovík a Daniel Knut Pernet. Osobnosti, které sice zatím do širokého hudebního povědomí nemohly výrazně zasáhnout, ale jsem přesvědčena, že o nich a je budeme slýchat vbrzku rádi a často.

03590405.jpeg

Všechny potkáte na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde studují dva obory. Cembalo ve třídě Prof. Giedré Lukšaité-Mrázkové nebo varhany ve třídě doc. Jaroslava Tůmy. Proto ty „Dvě zpívající klávesy“.

03586060.jpeg

Kristýna Konečná si jako svůj hlavní obor zvolila cembalo; zamilovala si ovšem, díky programu Erasmus, a mimo jiné i clavisimbalum – středověké cembalo. Mezi její další hudební aktivity patří dlouhodobá spolupráce s vokálním kvartetem Quadrifolium a vedení pěveckého sboru Collaudemus farního sboru Českobratrské církve evangelické v Trutnově.

03590407.jpeg

Ivana Michalovičová se věnuje především varhanám. Pravidelně koncertuje, a spolupracuje jak se sólisty, tak s rozmanitými hudebními tělesy – se smíšeným sborem Gaudium Pragense pod vedením Lukáše Hurníka, s Kühnovým dětským sborem řízeným Jiřím Chválou, se smíšeným pěveckým sborem MáTa vedeným Helenou Velickou.

03586059.jpeg

Juraj Slovík, student oboru varhany, zároveň působí jako pedagog předmětů informatika a informatika v umění na Konzervatoři v Bratislavě, varhaník a dirigent chrámového sboru v kostele sv. Alžběty v Bratislavě. Relaxuje ve varhanářské dílně při opravování, lepení, broušení, vrtání.

Daniel Knut Pernet byl ke studiu varhanní hry na pražskou AMU přijat po absolvování gymnázia. Sám má několikaletou pedagogickou zkušenost s výukou varhan a začátečníků hry na klavír, liturgicky působí jako varhaník v kostele Českobratrské církve evangelické v Novém Bydžově.

Tolik „v kostce“ o jednotlivých hostech Telefonotéky. Každý z nich se ovšem s vervou věnuje i dalším, u hudebníků méně často vídaným aktivitám.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.