Vojtěch Jirát: Dvojí nepatetičnost

Luděk Munzar

On-line do středy 16. září 2015.

Poslouchejte na Vltavě 10. září 2015 v 15:05. Po odvysílání se zamyšlení objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstane tam až do středy 16. září 2015.


Literární historik, kritik a esejista, přední představitel české germanistiky a bohemistiky 30. a 40. let 20. stol., překladatel Goetha, editor, redaktor a pedagog Vojtěch Jirát (1902-1945) se habilitoval koncem roku 1933 na FF UK pro obor německá literatura. Byl signatářem manifestu Čs. obce spisovatelů, vystupoval proti fašizujícím směrům v německé literatuře a proti obdobným tendencím domácím. Zemřel náhle v době Pražského povstání (srdeční infarkt).

Lapidární esej, ve kterém Jirát zkoumal - uprostřed vyhrocené historické situace - jeden ze základních povahových rysů českého národa, byl publikován ve druhém čísle Kritického měsíčníku roku 1939. Dne 14. března 1939 z něj přetiskly sloupek Lidové noviny. Tématem se Vojtěch Jirát zabýval kontinuálně a do takové hloubky, že jeho analýza je aktuální i dnes.


Čte: Luděk Munzar

Autor: Vojtěch Jirát Připravil: Vratislav FärberRežie: Yvona Žertová

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby