Vojtěch Jestřáb: Brno - můj Amarcord v čase zatmění

22. leden 2007

V cyklu Osudy vysíláme desetidílnou četbu z memoárové knihy brněnského básníka, spisovatele a překladatele Vojtěcha Jestřába. Před několika lety zesnulý autor vypráví v knize "Brno - můj Amarcord v čase zatmění" příběh svého života a zároveň příběh svého města Brna, které ožívá i postavami jeho přátel - spisovatelů, básníků, herců a malířů - mezi něž patřil mj. Milan Kundera. Kniha zachycuje konec padesátých let minulého století, nadějné "tání" v době Pražského jara a především následnou normalizaci. Pochmurná období padesátých a sedmdesátých let vnímá autor jako "čas zatmění". Tato poutavá próza je cenná nejen svými uměleckými kvalitami, ale i z hlediska faktografického. Deset vybraných kapitol pro rozhlas připravila Eva Hánová. Z knihy čte v režii Zdeňka Kozáka Ladislav Lakomý.

Před několika lety zesnulý básník, spisovatel a překladatel Vojtěch Jestřáb (1922-2003) vypráví v knize "Brno - můj Amarcord v čase zatmění" příběh svého života a zároveň příběh svého města Brna, které ožívá i postavami jeho přátel - spisovatelů, básníků, herců a malířů - mezi něž patřil mj. Milan Kundera. Kniha zachycuje konec padesátých let minulého století, nadějné "tání" v době Pražského jara a především následnou normalizaci. Pochmurná období padesátých a sedmdesátých let vnímá autor jako "čas zatmění". Tato poutavá próza (autor některá svá díla pojmenovával "memoárový román" či "memoárová koláž") je cenná nejen svými uměleckými kvalitami, ale i z hlediska faktografického.

Vojtěch Jestřáb byl brněnský rodák. V Brně vystudoval klasické gymnázium. Po válce absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, kterou zakončil doktorátem v roce 1949. O rok později začal publikovat verše a překlady poezie. Jeho knižním debutem se stala v roce 1958 účast v almanachu pěti brněnských básníků "Dokořán", který redigoval Jan Trefulka. V roce 1964 vydal v nakladatelství Československý spisovatel básnickou sbírku V této chvíli vyplutí. Následovala řada básnických překladů (Bagrickij, Arghezi, Anakreon, Blok, Shapiro a další). V roce 1987 vydal román o brněnském odboji "A zpívat až do konce". V devadesátých letech se soustředil už jenom na prózu: v roce 1997 vydal memoárovou koláž "Brno - můj Amarcord", na kterou volně navázal knihou "Hmatat až k nahotě" v roce 2000 a o pět let později svazkem "Brno - můj Amarcord v čase zatmění".

Svému oblíbenému tématu - zvířatům - se věnoval v próze románového typu "...a vždycky přijde nové léto" (1998) a v edici dvou novel "Znamení býka", které byly vydány k jeho osmdesátým narozeninám. O rok později v Brně zemřel.

Z knihy "Brno - můj Amarcord v čase zatmění" čte v cyklu Osudy v režii Zdeňka Kozáka Ladislav Lakomý. Vybrané kapitoly pro rozhlas připravila Eva Hánová.

Vysíláme od 22. ledna do 2. února 2007.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová