VLADIMIR NABOKOV (zemřel 2. 7. 1977)

NEDĚLE 12:50. Dílo tohoto amerického spisovatele se k českým čtenářům dostává až v posledním desetiletí, tedy dlouho po jeho smrti. V rodném Rusku začal být vydáván jen o něco málo dříve... Medailonek k 25. výročí úmrtí Vladimira Nabokova připravil Tomáš Glanc.

Otec Vladimira Nabokova byl významný advokát a politik, představitel ruské konstituční demokracie. Budoucí spisovatel vyrůstal v v bohatství a přepychu, bylo mu dopřáno nejlepší možné vychování i vzdělání - odmalička hovořil francouzsky a anglicky, studoval na elitní petrohradské střední škole, provozoval moderní sporty, hodně cestoval, zajímal se o různé vědní obory - především o entomologii, které zůstal věrný do konce života. Po říjnu 1917 se rodina uchýlila na Krym, odkud na jaře roku 1919 Rusko definitivně opustila. Po otcově smrti (stal se obětí atentátu na Miljukova) se matka se setrou uchýlily do Prahy (obě jsou pochovány na Olšanských hřbitovech). Vladimir se usadil v Berlíně (předtím však absolvoval univerzitu v Cambridge), kde se zprvu živí překlady a kondicemi; už ve dvacátých letech začíná však vážně s literární tvorbou. Po celé své berlínské období publikuje rusky, pod jménem Sirin. Z fašistického Berlína prchá koncem 30. let - nejdříve do Paříže, odtud roku 1940 do USA. Zde zakotví na dalších 20 let, přednáší na vysoké škole a dále pokračuje v literární tvorbě, teď však už anglicky a pod svým pravým jménem. V roce 1960 se vrátil do Evropy - tentokrát do Švýcarska, kde 2. července 1977 zemřel. - Nabokov nepochybně patří k nejvýznamnějším spisovatelům 20. století, hlásí se k němu jak americká, tak ruská literatura, jeho dílo je přeloženo do mnoha světových jazyků. V češtině máme kromě Nabokovova nejdiskutovanějšího románu Lolita i několik dalších románů, např. Lužinova obrana, Pozvání na popravu, Pnin, memoáry Promluv, paměti, soubor povídek Návrat a další. Před nedávnem vyšel v nakladatelství Paseka román Ve znamení levobočka.