Virtuos Jean-Guihen Queyras zahrál skladby inspirované Spojenými státy. Zazněla díla Dvořáka, Martinů a Stravinského

10. říjen 2022

Amerika jako inspirace tří skladeb slovanských autorů byla leitmotivem koncertu rozhlasových symfoniků v pondělí 10. října. Violoncellový koncert h moll Antonína Dvořáka zahrál francouzský virtuos Jean-Guihen Queyras. Nový šéfdirigent Petr Popelka dále se SOČRem uvedl symfonické preludium Skála od Bohuslava Martinů a Stravinského Symfonii o třech větách.

PROGRAM 


Bohuslav Martinů (1890–1959): Skála, H 363
Igor Stravinskij (1882–1971): Symfonie o třech větách
Antonín Dvořák (1841–1904): Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104

 

Petr Popelka dirigent
Jean-Guihen Queyras violoncello

Bohuslav Martinů napsal Skálu pro Clevelandský orchestr a dirigenta George Szella; objednávka souvisela s oslavami 40. výročí vzniku tělesa. Námět našel ve zprávě guvernéra Williama Bradforda o vylodění evropských průkopníků na východním pobřeží v Nové Anglii kolem roku 1620. Původem maďarský umělec George Szell odešel do USA před nacisty, stejně jako Bohuslav Martinů, který se musel za oceánem pracně aklimatizovat. Renomé získával postupně, zejména díky sérii mistrovských symfonií a skladeb pro významné sólisty a soubory.

Queyras hraje Dvořáka | Koncert SOČR | Rudolfinum 10. 10. 2022

Také Igor Stravinskij se uchýlil do USA před nacistickou hrozbou. Prvním velkým dílem, které na americké půdě složil, byla neoklasická Symfonie o třech větách. Ačkoliv ruský skladatel většinou popíral mimohudební inspirace ve své tvorbě, v souvislosti se symfonií nepo­krytě mluvil o druhé světové válce a radosti nad postupem spojeneckých sil, která se promítla do charakteru třetí věty díla.

Čtěte také

Během svého pobytu ve Spojených státech, byť o půlstoletí dříve, napsal Antonín Dvořák geni­ální Koncert pro violoncello a orchestr h moll. Koncipoval ho velkoryse, aniž by ovšem jakkoli potlačil intimitu hudby – posmutnělost pramenící z přesycení velkoměstským ruchem i ze stesku po dětech, přátelích a přírodě. Silnou inspirací při tvorbě bylo i úmrtí Josefiny Kounicové, Dvořákovy švagrové, jeho první a nenaplněné lásky.

K provedení díla, které se stalo jedním z pilířů cellové literatury a nejoblíbenějším instrumentálním koncertem vůbec, se na po­zvání SOČRu vrátil francouzský virtuos Jean-Guihen Queyras.

autor: SOČR
Spustit audio

Související