Víkendová příloha 7. ledna 2012

Příští vydání Víkendové příloha stanice Vltava v sobotu 7. ledna v pravidelném čase od 8,00 do 11,00 nabízí především komponované dvouhodinové pásmo Nefotografovali, zjevovaly se jim fantómy. Jeho autor, Jiří Kamen v něm rozmlouvá s básníkem, dramatikem, překladatelem, dramaturgem a výtvarníkem Ludvíkem Kunderou.

V roce 1969 vyšla antologie expresionistických básníků nazvaná podle jednoho verše básníka Alfreda Lichtensteina „Haló, je tady vichr, vichřice!“ Antologii sestavil, básně přeložil, komentáře napsal a nad českými paralelami expresionismu se zamýšlel Ludvík Kundera. Ludvík Kundera se poezií německého expresionismu zabýval celá desetiletí. Excelentně přeložil mimo jiné Georga Trakla, Ivana Golla nebo Gottfrieda Benna. Autor pořadu se do Kunštátu za Ludvíkem Kunderou vypravil v roce 2006, aby s ním natočil rozhovor o jeho přípravách nové antologie expresionistické poezie. Za víc jak čtyřicet let, které uplynuly od vydání antologie „Haló, je tady vichr, vichřice!“, se totiž poznatky o expresionistických autorech v mnoha ohledech rozrostly. Odvysílání rozsáhlého jsme odkládali, čekali jsem až nová antologie bude dokončena. Pořad jsme chtěli vysílat k příležitosti jejího vydání. Ale Ludvík Kundera zemřel a novou antologii nedokončil. Domníváme se, že i samo vyprávění Ludvíka Kundery na toto téma doplněné jeho překlady básní Georga Heyma a Gottfrieda Benna z devadesátých let minulého století, má svou hodnotu a je nesmírně zajímavé. Básně recituje je Lukáš Hlavica.

00554392.jpeg

A ani v tomto vydání Víkendové přílohy nechybí Tip pro jazzofily a rubrice Z Čech až na konec světa a zpět chvilku po půl deváté zařazujeme Knižní pól Zdenko Pavelky a poté rozhovor s Dagmar Černouškovou a Daliborem Chatrným o jejich nedávno vydané knize „Kultura stavění v Brně na počátku 20. století“, který byl natočen loni v prosinci při křtu jejich knihy v brněnské Jurkovičově vile. Víkendovou přílohu s datem 7.1. 2012 připravil Jiří Kamen.