Víkendová příloha 21. ledna 2012

21. leden 2012
02535046.jpeg

„Lipica a lipicáni - slova jako z pohádky…,“ takto začíná jedna z básní obdivujících krásu zmíněného koňského plemene.

Na konci šestnáctého století si rakouský císař Maxmilián II. usmyslel, že pro potřeby svého dvora požaduje vyšlechtění nového plemene koní. V módě byla španělská drezurní škola, a také v zápřahu bylo bílé spřežení oblíbené. I pověřil císař svého synovce Karla II. Štýrského, ten se rozhlédl po rozlehlé říši a koupil panství Lipica, ve vápencové krasové oblasti ležící na přímořské planině, několik kilometrů od slovinského přístavu Terst. Nedaleko se tyčí posvátná hora Triglav, která je i ve státním znaku země a k níž se také váže staroslovanská pověst o posvátném bílém koni. Základem chovu se v roce 1580 stali španělští plnokrevníci, do jejichž krve bylo přimíšeno něco z arabských plemen, ale také díl z plemen starokladrubských z českého hřebčína. „Jedou krásní lipicáni,“ zpívá Hana Hegerová, a v historii i v umění to je jízda opravdu královská. Říká se, že císařovna Sissi nevsedla do kočáru, pokud v něm nebyli zapřažení lipicáni. Tvrdí se též, že pokud na fotografii sedí prezident T. G. Masaryk na bílém koni, zcela jistě je to lipicán. Bílí elegáni dodnes „tančí“ své piafy, levady a kaprioly ve vídeňském Hofburgu. Pořad „Jedou krásní lipicáni“ o ušlechtilém koňském plemeni a dobrodružné cestě do Španělské jezdecké školy ve Vídni, do cirkusových arén i na stránky literárních děl vysíláme v rámci Týdne slovinské kultury v Českého rozhlase v sobotní Víkendové příloze stanice Vltava 21. ledna od 8,50. V pořadu Mileny M. Marešové uslyšíte předsedu Svazu chovatelů lipických koní v České republice ing. Jana Tupého, slovenistku Alenku Jensterle-Doležalovou nebo fotografa koní Dalibora Gregora.V 10,30 ve Víkendové příloze následuje půlhodinka nazvaná „Pas de deux ve Španělské jezdecké škole“ s Jaromírem Oulehlou, bývalým ředitelem Španělské jezdecké školy ve Vídni. Víkendovou přílohu stanice Vltava s datem 21. 1. 2012 připravil Jiří Kamen.