Víkend Jaroslava Haška

26. duben 2013
02869894.jpeg

Speciální program ke 130. výročí narození Jaroslava Haška ve vysílání Vltavy 26.–28. dubna.

Jaroslavu Haškovi, českému autoru světového románu, se Vltava ve svém vysílání pravidelně věnuje. Nemohli jsme tedy pominout ani jeho dvě letošní výročí a nebylo ani těžké se rozhodnout věnovat jeho postavě i dílu „monografický“ prostor ve vysílání v posledním dubnovém víkendu.

Od 1. května se můžete těšit na nové zpracování četby Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války s Oldřichem Kaiserem.

Budeme kroužit kolem Haška spisovatele, Haška novináře, Haška bohéma, Haška tuláka, Haška kumpána, Haška... i geniální bytosti. Na pokračování chceme vysílat dosud nepublikované, velice vtipné a plasticky psané vzpomínky Z. M. Kuděje na přítele „Jardu“; řadu reflexí a zamyšlení nad Haškovou tvorbou (od Chalupeckého až po Fryntu); zalovíme v rozhlasovém archivu, ve kterém existuje nejedna skvělá realizace; v premiéře budeme od konce dubna vysílat dvacetidílnou četbu z Osudů dobrého vojáka Švejka, kterou s Oldřichem Kaiserem nastudovala režisérka Markéta Jahodová a doprovodila hudbou posledního pražského autentického hospodského harmonikáře Pepíka Čečila.

02412929.jpeg

V repríze také uslyšíte rozhlasovou hru Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní, na které se podílelo autorské trio J. Hašek, E. E. Kisch, E. A. Longen. Její původní divadelní podoba vznikla téměř souběžně s psaním a prvním divadelním inscenováním Haškova Švejka. S využitím prvků parodie a mystifikace líčí autoři průběh plavby vltavského parníčku Lanna 8, jehož posádka plní poněkud nesmyslný příkaz. V rozhlasové adaptaci uslyšíte mimo jiné Josefa Kemra, Marka Ebena, Jiřího Smitzera, Jiřího Lábuse či Oldřicha Kaisera. Hra byla natočena v roce 1989 pod režijním vedením Jana Schmidta.

130. výročí narození J. Haška ve vysílání Vltavy:

26. dubnaJaroslav Hašek: O vychovatelích a dětechTematický výběr povídek: Dětská hra – Učme znát dítky přírodu – Ejemovis Rézinka – V hodině náboženství – Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry – Terciánská vzpoura – Útrapy vychovatele – Školní výlet – Poplašný signál.Připravil Jiří Vondráček. Režie Markéta Jahodová. (20:00)

27. dubnaPovídkyJaroslav Hašek: Lidokupec amsterodamský (7:50) Jaroslav Hašek: Státní stipendium pro spisovatele (11:00)Jaroslav Hašek: Několik raportů státního detektiva Janáka (15:45) Jaroslav Hašek: Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. (17:25)

10:00Víkendová příloha – Longen a HašekO přátelství dvou výrazných postav české bohémy.

14:00Rozhlasové jeviště Jaroslav Hašek – Egon Erwin Kisch – Emil Artur Longen: Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní. Hra o podivuhodné pouti vltavského parníku a jeho posádky na cestě střední Evropou.

Autorské trio J. Hašek, E. E. Kisch, E. A. Longen je podepsáno pod výpravnou féerií Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní, jejíž původní divadelní podoba vznikla téměř souběžně s psaním a prvním divadelním inscenováním Haškova Švejka. S využitím prvků parodie a mystifikace líčí autoři průběh plavby vltavského parníčku Lanna 8, jehož posádka plní poněkud nesmyslný příkaz. V rozhlasové inscenaci, kterou vysílá Český rozhlas Vltava v sobotu 27. dubna ve 14 hodin, uslyšíte mimo jiné Josefa Kemra, Marka Ebena, Jiřího Smitzera, Jiřího Lábuse či Oldřicha Kaisera. Rozhlasová úprava Pavel Minks a Vladimír Remeš. Hudba Miroslav Kořínek, řídí Mario Klemens. Režie Jan Schmidt. Hra byla natočena v roce 1989.

28. dubna1:30PovídkaJaroslav Hašek: Peníze telegraficky poukázané

Zdeněk Matěj Kuděj: Hrstka vzpomínek na starého kamaráda (1–5)Z rukopisu dosud nepublikovaných vzpomínek romanopisce, povídkáře, překladatele a bohémského tuláka na společné pobývání s Jaroslavem Haškem. Připravil Miloš Doležal. (10:15, 12:30, 14:15, 15:30, 17:45)

30. dubna10:00Psáno kurzívou – Je Švejk český fenomén?Úvaha literárního historika prof. Dalibora Turečka. Režie Zdeněk Kozák.

1. května18:30 Četba na pokračování Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1/20)

Jaroslav Hašek – tedy přesněji jeho dobrý voják Josef Švejk – bude hlavním aktérem květnové četby na pokračování. Nesáhli jsme tentokrát do rozhlasového archivu k osvědčeným Švejkovským interpretacím, ale pokusili jsme se o zbrusu nové uchopení. Nové nikoli v nějakém experimentálním tvaru, ale v „sestupu“ ke smyslu autorova textu a jeho nejvlastnější poetice. Dvacet „zastavení“ z prvního dílu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války, které uvádíme v premiéře k letošnímu 130. výročí Haškova narození, nastudovala režisérka Markéta Jahodová s Oldřichem Kaiserem a doprovodila hudbou posledního pražského autentického hospodského harmonikáře Josefa Čečila.

Postava Švejka se v Haškovi zrodila v krátkém povídkovém cyklu v květnu 1911. Tehdy si poznamenal: „pitomec u kumpanie“. Poté existuje druhý švejkovský cyklus, válečný, který byl Jaroslavem Haškem psán v Rusku v letech 1916–1917. To vše bylo zábavné čtivo a Hašek pravděpodobně cítil, že se se svým tématem plně nevyrovnal. Po návratu z Ruska se pustil do nového psaní Švejka, v jehož dokončení mu zabránila smrt na začátku ledna 1923 (od 1. května každý den, vždy v 18:30).

Spustit audio
autor: Miloš Doležal