Victor Hugo: Král se baví

02480518.jpeg
02480518.jpeg

Romantická tragédie o znetvořeném šaškoví Tribouletovi, který napomáhá svému pánovi v jeho milostných avantýrách tak dlouho, dokud se obětí královy neřestí nestane jeho vlastní dcera, má v Českém rozhlase svou premiéru na druhý svátek vánoční 26. prosince 2012 ve 14.45.

Dlužno poznamenat, že české publikum zná tento mistrovský Hugův kus spíše díky opernímu zpracování G.Verdiho a jeho Rigolettovi. Hugo v něm osobitě využil epizodu ze života prostopášného krále Františka I., na jehož dvoře skutečně šašek stejného jména žil. Traduje se historka, že Triboulet překročil královo nařízení, jímž se mu zakazovalo tropit si šprýmy z dvorních kurtizán nebo z královny. Za neuposlechnutí byl nad ním vynesen ortel smrti. Jako věrný služebník měl však výsadu určit si způsob smrti. Triboulet tehdy prohlásil, že si přeje zemřít stejně jako umírají staří muži, „na stáří“. Jeho duchapřítomnost mu zachránila život, král změnil trest na vyhnanství.

01034362.jpeg

Hugův Triboulet je muž dvou tváří, tu znetvořenou, komickou nastavuje svému králi a jeho dvoru, aby nevypadl ze své životní role šaška, který si může tropit posměch z kohokoli, vyjma samotného panovníka. Ta druhá je tvář milujícího otce, jenž se chvěje o osud své mladičké dcery a tají její existenci, protože dobře ví, že by se tak jako jiné ženy u dvora, stala brzo obětí králova nenasytného sexuálního apetitu. Když se jeho temné předtuchy naplní, stává se z šaška mstitel, jehož jediným cílem je sprovodit ze světa svůdce své dcery.

Hra měla pohnutou historii. Po první premiéře 22. listopadu 1832 byla zakázána, protože tehdejší cenzura viděla ve zkaženém dvoru paralelu k režimu krále Ludvíka-Filipa. Hugo marně protestoval a 25. listopadu požádal dopisem adresovaným šéfredaktorovi listu National, aby mu umožnil v listu otisknout varování všem „přátelům umění a svobodného myšlení“, aby se vzdali zamýšlených protestů proti zákazu jeho hry, neboť ty by se mohly lehce proměnit v násilné demonstrace, na něž vládnoucí moc již dlouho čeká, aby mohla intelektuální opozici potlačit.

Jakkoli u nás málo inscenovaná tragédie se dnes těší znovu zasloužené pozornosti inscenátorů, které kromě nádherného verše, přitahuje barvité prostředí renesančního dvora a nadčasový romantický příběh. Sama postava Tribouleta, v němž Hugo spojil dva aspekty svého principu romantického divadla, totiž grotesknost a vznešenost, je jednou z nepozoruhodnějších charakterů evropského divadla a svou dvojlomností láká k novým interpretacím.

V nové rozhlasové inscenaci Tomáše Vondrovice hraje nešťastného ošklivce Jiří Lábus. Dále účinkují Robert Jašków (František I.), Andrea Elsnerová (Blanche), Petr Kostka (de Saint-Vallier), Michal Pavlata (Saltabadil), Zuzana Kainarová (Maguelonne), Pavel Soukup (básník Marot) a další.