Věra Lejsková, klavíristka a hudební publicistka

11. září 2015

Pozvání Jana Hlaváče přijala Věra Lejsková, klavíristka a hudební publicistka.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Věra Lejsková, rozená Králová pochází z moravské obce Žeravice u Kyjova. Silné hudební tradice tohoto kraje ji přivedly ke studiu na brněnské konzervatoři a posléze na Janáčkovu akademii múzických umění. Tam poznala svého manžela a uměleckého partnera, klavíristu Vlastimila Lejska.

Společně vytvořili dnes již legendární klavírní duo, které se proslavilo už během svých začátků na mezinárodním hudebním poli. Manželé Lejskovi premiérovali kromě klasického repertoáru i celou řadu skladeb soudobých autorů, mezi nimi například Benjamina Brittena či Daria Milhauda, se kterými je také pojilo osobní přátelství. Před 37 lety založili Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua v Jeseníku.

Věra Lejsková se kromě koncertní a pedagogické činnosti i dnes věnuje práci literární a publicistické. Od 90. let přispívala pravidelně svými fejetony do Rádia Svobodná Evropa, na svém kontě má několik desítek knižních publikací s hudebně popularizačními tituly např. Moravskými hudebními rody, které svého času dostaly i podobu rozhlasového seriálu.

Systematicky pečuje o umělecký odkaz Vlastimila Lejska, jehož klavírní i skladatelské umění je mezi hudebníky a posluchači stále živé.

Archiv odvysílaných pořadů.

autor: Jan Hlaváč
Spustit audio