Vendo. Michal Isteník v sugestivním příběhu všestranně nadaného, ale duševně nemocného umělce

3. květen 2022

Drama Vendo s podtitulem „rozhlasová koláž na motivy života a díla fotografa, básníka a prozaika Václava Ryčla“ je montážní metodou zpracovaný portrét předčasně zesnulého umělce. Se znalostí reálných biografických údajů a fragmentů Ryčlova díla napsala dramaterapeutka Barbora Voráčová sugestivní příběh o nadaném člověku, vzdorujícím vážným psychickým problémům. S Michalem Isteníkem v titulní roli poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Osoby a obsazení: Vendo (Michal Isteník), Dora (Sára Venclovská), Otec (Radoslav Šopík), Maminka (Ivana Hloužková), Doktorka (Eva Lesáková), Psychiatr 1 (Vladimír Hauser), Psychiatr 2 (Jakub Šafránek), Žena z Linky důvěry (Jana Stefanka) a Muž z vesnice (Zdeněk Truhlář)
Dramaturgie: Hana Hložková
Zvukový mistr: Josef Daněk
Hudba: Ondřej Kyas
Režie: Lukáš Kopecký
Natočeno: v roce 2014

V dramatu Vendo se pozvolna střídají nálady spojené se soukromým životem, návštěvami psychiatrů, ale také s vnitřním světem a myšlenkami tohoto veřejnosti nepříliš známého tvůrce. Specifickým motivem hry je téma Ryčlovy mýtické „Země vrabců“, území, do kterého uniká z reality a které mu dodává sílu, aby se pokusil začlenit do norem tehdejší společnosti.

Čtěte také

Původní verze textu, koncipovaná do podoby rozhlasového pásma, vznikla jako absolventský projekt na JAMU v roce 2011 (pod vedením Marka Horoščáka). Vycházela z dokumentárních podkladů, získaných díky Václavu Huptychovi – správci pozůstalosti Václava Ryčla a konzultacemi s arteterapeutkou Beatou Albrich. Je z ní dobře patrné, že životopisné reálie a Ryčlovu tvorbu Bára Voráčová důkladně studovala – z konkrétních děl, korespondence či chorobopisu.

Přerod do podoby určené pro debut v rámci rozhlasového cyklu Hry a dokumenty nové generace se uskutečnil na přelomu roku 2013/14. V textu byly výrazně posíleny dialogy a dramatické situace, došlo na redukování pasáží informativního charakteru a vznikla postava Dory coby „vypravěče“ příběhu.

Pro inscenační podobu hry je charakteristický prudký sled střídajících se událostí. Výjevy ze skutečného života jsou rytmicky prolínány s vnitřním světem titulní postavy. Touhy a rozpory komplikované osobnosti s uměleckým talentem posluchači předává zejména interpret hlavní role Michal Isteník.

Čtěte také

Podmanivou atmosféru jeho rmutného bytí však podporuje kombinace jemně neurotizující rockové hudby a směsi běžných denních zvuků. Zprvu takřka zběsilé tempo zvukového vyprávění se pozvolna uklidňuje v souvislosti s tím, jak bezvýchodná je situace hlavního hrdiny. Vendo je hrou pro náročnější posluchače, kteří ocení právě i kontrasty mezi herectvím a zvukem.

Barbora Voráčová (1987) je absolventkou brněnské JAMU v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Při studiu se věnovala psaní divadelních a rozhlasových her a objevování metody zvané „storytelling“ – vyprávění příběhů. Tuto disciplínu studovala na Oslo University College a jako stážistka ve Skotském storytellingovém centru v Edinburghu. Její zájem vždy směřoval k psanému i mluvenému slovu. V podání olomouckého Divadla na cucky vzniklo v roce 2008 rozhlasové provedení jejího textu Kabaret Kaldera, který se v témže divadle uváděl sedm let. V současnosti se aktivně věnuje dramaterapii a arteterapii, je místopředsedkyní Asociace Dramaterapeutů České republiky.

Básník, spisovatel a fotograf Václav Ryčl (1966–1993) byl pozoruhodnou a všestranně nadanou osobností. Trpěl vážnou duševní chorobou, se kterou se potýkal většinu svého života. Zaujal povídkami, básněmi a deníkovými záznamy z prostředí pražské psychiatrie (některé z nich vyšly ještě za života autora v Literárních novinách a v časopisu Vokno). Souborně je vydalo nakladatelství Petrov pod názvy Pavilon číslo 13 (2003) a Život je hrozný společník (2004) až po jeho smrti. V roce 2011 uspořádala Moravská galerie v Brně výstavu Ryčlových fotografií, k níž vyšla publikace mapující jeho výtvarnou tvorbu Blue Boy (2011).

autoři: Tvůrčí skupina Drama a literatura , Hana Hložková
Spustit audio

Související

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...