Velkorysost a mecenášství. Národní galerie v Praze slaví 220. narozeniny

8. únor 2016

Před 220. lety, 5. února 1796 byla založena Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, jejíž nástupkyní se po několika dalších proměnách roku 1949 stala Národní galerie v Praze. Připomínkou významné události je výstava s názvem „Velkorysost. Umění obdarovat“ obsahující výběr nejvýznamnějších děl z galerijních sbírek. Akce bude probíhat do 3. července.

Samotná výstava je sice umístěna v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze, ale v podobě uměleckých intervencí a dalších výstav poprvé obsahově propojuje všechny galerijní budovy a sbírky Národní galerie.

03565305.jpeg

Výstava ve své obecné rovině představí osobnosti, které se podílely na vzniku a rozvoji instituce během uplynulých dvou staletí. Vedle mistrovských děl z vlastních sbírek, ilustrujících ideál donátorství, štědrosti a vzájemnosti, jejichž jedinečný výběr bude k vidění ve druhém patře paláce Kinských, představí Národní galerie srovnávací materiál z jiných institucí.

Hlavní část výstavy se bude skládat ze šesti kapitol1. Šlechetnost otců zakladatelů, 2. Institucionální štědrost jako princip vzniku sbírek, 3. Velkorysost dárců a benefaktorů, 4. Štědrost světa jakožto pramen života, 5. Láska a soucit ve filosofii a náboženství a 6. Láska a přátelství jako součást a přesah lidské existence. Narativní strukturu těchto šesti témat, prorůstající tělem celé instituce, podpoří práce vztahující se ke zmíněným myšlenkám umístěná ve stálých expozicích všech šesti budov Národní galerie, stejně jako díla živého umění vytvořená přímo pro tento projekt jako přesah a kontext zcela soudobý.

Mezi současné umělce, kteří speciálně pro tuto příležitost vytvoří dílo reflektující danou problematiku, patří například Jiří Kovanda, Klára Kristalová, Matts Leiderstam, Yoshihiro Suda, Prinz Gholam, Edmund de Waal, Jaromír Novotný, Hiroshi Sugimoto a řada dalších.

Spustit audio