Velká výstava Františka Muziky v AJG v Hluboké

V sobotu 19. května dopoledne byla v hlavním sále Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou otevřena velká retrospektivní výstava člena Devětsilu a dlouholetého profesora krásného písma na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze – malíře a scénografa Františka Muziky, který se narodil v roce 1900 a zemřel v roce 1974.

Výstava připravená ve spolupráci s nakladatelstvím Gallery, které při této příležitosti vydalo obsáhlou Muzikovu monografii, je zaměřena na umělcovu volnou tvorbu a na jeho scénografické a kostýmní práce pro divadlo.

Sleduje vývoj umělcovy tvorby od jeho raných poetických krajin a klasicizujících figurálních scén na pomezí mezi realismem a primitivismem, přes lyrický kubismus a závažné obrazy let válečných, kdy vznikaly cykly Z Českého ráje a Sny, v nichž umělec antropomorfizuje neživou přírodu, až po pozdní imaginativní a fantazijní cykly Mohyl, Schodišť, Citadel, Elsinorů a Medůz.

O bližší informace o tvůrčí cestě malíře Františka Muziky požádal na sobotní vernisáži Karel Oujezdský kurátora výstavy – historika umění Vlastimila Tetivu.

Výstavu „František Muzika“: Volná tvorba / scénografie, si můžete v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou prohlédnout až do 30. září. Výstavu doprovází obsáhlá Muzikova monografie, kterou právě vydalo nakladatelství Gallery Jaroslava Kořána.