Velikonoční festival duchovní hudby uvádí po 90 letech Stabat Mater Františka Musila

2. duben 2023

Poslechněte si novodobou premiéru oratoria brněnského dómského skladatele Katedrály svatých Petra a Pavla z 19. století. Přímý přenos jsme vysílali 2. dubna od 19.00 hod.

František Musil: Stabat Mater

Lucie Kašpárková soprán
Jarmila Balážová mezzosoprán
Martin Javorský tenor
František Zahradníček bas
spojené brněnské sbory: Ars Brunensis, Ensemble Versus, Gaudeamus Brno, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Vox Iuvenalis

Filharmonie Brno
dirigent Tomáš Krejčí

Houslista, varhaník a skladatel František Musil byl sice pražským rodákem, ale po úspěšně vykonaném konkurzu nastoupil jako mladý umělec na brněnský Petrov, kde setrval po zbytek svého života. Byl také pedagogem na tehdejších brněnských ústavech, kde se potkal i s Leošem Janáčkem, kterého nejprve kantorsky zastupoval a posléze také učil na Janáčkově Varhanické škole.

Musilovo dílo je dnes prakticky neznámé, i když obsahuje více jak sto opusů. Zkomponoval nejenom varhanní a církevní hudbu, ale také symfonii, klavírní a komorní skladby.

Celovečerní Stabat Mater je velkolepé dílo s mohutným obsazením sboru až se 110 zpěváky, dále čtyřmi sólisty a orchestrem, které vznikalo postupně v průběhu tří let. Provedeno bylo už za autorova života, posléze ještě ve 30. letech 20. století. Další kompletní provedení není nijak doloženo. V rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby Brno zní novodobá premiéra.

autor: Jan Hlaváč
Spustit audio

Související