Věhlasný rakouský klavírista Rudolf Buchbinder oslavil půlkulaté jubileum. Připomeňte si jeho koncert s Českou filharmonií

5. listopad 2021

Specialista na hudbu vídeňských klasiků, se narodil v severočeských Litoměřicích 1. prosince 1946. Oslavte s námi jeho 75. narozeniny v malém předstihu a připomeňte si Buchbinderovo vystoupení ve Dvořákově síni pražského Rudolfina z února 2020.

Slavili jsme Beethovenovský rok a tak hudba slavného bonnského rodáka naplnila téměř celý večer: Buchbinder přednesl sólový part Koncertu pro klavír a orchestr č. 1 C dur, po přestávce pan Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila zahrála Beethovenovu Symfonii č. 4 B dur. Koncert se tehdy živě v rámci Mezinárodní výměny vysílal do řady evropských zemí a vy si můžete poslechnout jeho záznam.

Čtěte také

Pokud jde o Beethovena, natočil Rudolf Buchbinder nejen všech pět klavírních koncertů, ale také všechny klavírní sonáty i Diabelliho variace. Umělec klade důraz na pečlivé studium hudebních pramenů. Vlastní 35 kompletních vydání Beethovenových sonát a má rozsáhlou sbírku autografů partitur, prvních vydání a originálních dokumentů.

Kromě toho vlastní kopie autografů partitur a autografních klavírních výtahů obou Brahmsových koncertů. Rozsah a rozmanitost repertoáru Rudolfa Buchbindera dokumentuje více než 100 nahrávek. Najdeme mezi nimi Haydnovo kompletní dílo pro klavír, které se setkalo s velkým ohlasem, i CD s klavírní transkripcí nazvané Waltzing Strauss. Dnes dává Rudolf Buchbinder přednost živým nahrávkám – z nich můžeme jmenovat Brahmsovy klavírní koncerty s Royal Concertgebouw Orchestra a Nikolausem Harnoncourtem. A nebo tu naši z roku 2020, s Českou filharmonií a Tomášem Netopilem!

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...