Vědci se snaží důkladně poznat působení rostlinných hormonů

17. leden 2014

Hormony ovlivňují mnoho různých pochodů a funkcí nejen v lidském těle, ale dokonce i u rostlin. Výsledky působení rostlinných hormonů můžou zlepšit odolnost rostlin proti stresu, ale mohou být důležité i pro lékařství.

Botanický ústav Akademie věd v Průhonicích se zabývá vědeckým výzkumem rostlin na mnoha úrovních: od jednotlivých genů přes celé organismy až po jejich společenstva a celé ekosystémy. Jedním z důležitých témat je studium rostlinných hormonů. Nejen živočichové, ale i rostliny totiž mají hormony nebo hormonům podobné látky, které – stejně jako u lidí – řídí celou řadu důležitých životních pochodů v rostlinném těle.

Důkladné poznání jejich působení je proto nezbytné nejen pro porozumění životu rostlin, ale také pro vývoj technologií, které mohou zlepšovat vlastnosti rostlin – například zvýšit jejich odolnost proti nepříznivým podmínkám, mohlo by ale sehrát důležitou roli třeba i pro medicínu.

autoři: Jana Olivová , Karel Kratochvíl
Spustit audio