Ve víru plzeňské Smetanománie. Vychutnejte si klavírní recitál Matouše Zukala a Jana Jiraského

10. květen 2024

Záznam koncertu festivalu Smetanovské dny z 6. dubna 2024. Maratonu kompletního provedení klavírního díla Bedřicha Smetany se zúčastnili také Matouš Zukal a Jan Jiraský. V plzeňském Domě hudby přednesli tyto Smetanovy kompozice: Sonáta g moll, Črty op. 4 a 5, Poklad melodií, Macbeth a čarodějnice.

Dne 10. května bude pravidelný vltavský Koncert klasika ve znamení letošního dvojitého jubilanta Bedřicha Smetany a jeho klavírního díla. Vrátíme se v čase o jeden měsíc a navštívíme město, které bylo svědkem a zároveň živou kulisou jeho roztančených studentských let, četných lásek a konečně složené maturity.

V sobotu 6. dubna 2024 od půl osmé večer patřil Dům hudby v Plzni dvěma klavíristům – Matouši Zukalovi a Janu Jiraskému. Recitál, jehož záznam budeme poslouchat, byl součástí jedinečného projektu nazvaného Smetanománie, o němž se v programu festivalu Smetanovské dny 2024 můžeme dočíst následující řádky: „Projekt Smetanománie představuje kompletní provedení klavírního díla Bedřicha Smetany na koncentrované časové ploše. Smyslem je poskytnout posluchačům přehled o rozměrnosti a kvalitě tvorby letošního jubilanta v oblasti klavírní literatury. Protože jde o skladby rozdílných rozsahů a obtížnosti (od skladeb instruktážní a edukační povahy po velké koncertní cykly či skladby maximální interpretační obtížnosti jak po stránce technické, tak obsahové), bude Smetanománie pojata jako projekt prezentační a zároveň edukační povahy. Proto byli k účasti osloveni nejen koncertní klavíristi formátu Ivo Kahánka, Jana Jiraského nebo Igora Ardaševa, ale zároveň do tohoto projektu zapojí své studenty klavírní hry hudebně vzdělávací instituce na úrovni konzervatoří a vysokých škol z celé České republiky.“

V podání posluchače pražské HAMU Matouše Zukala se můžeme těšit na zřídka uváděnou rozměrnou Klavírní sonátu g moll, jeho starší kolega Jan Jiraský se pak zhostí provedení Smetanových Črt, Pokladu melodií nebo lisztovské klavírní skici Macbeth a čarodějnice.

Spustit audio

Související