Václav Vokolek: Jeden zámek v proměnách času

Zámek Hluboš
Zámek Hluboš

Stále si příliš neuvědomujeme, jak dějiny jednoho místa úzce souvisí s dějinami celé země. Tak třeba zámek v Hluboši.

Nepatří k turistickým destinacím první kategorie, ale přesto se nad jeho osudy zamyslíme. Všechno tu začalo tím, když si na místě středověké tvrze nechal ve druhé polovině 18. století Jan Antonín Hochberg z Hannersdorfu postavit honosný zámek s luxusním francouzským parkem hýřícím bizarními fontánami a vodotrysky. Rokokový pán tu žil zcela excentricky. Z dobového popisu víme, že v hlavním sále stál obrovský hrací stroj poháněný vodou. Napodoboval píšťaly, bubny klarinety, činely.

Václav Vokolek: O smyslu křížových cest

Křížová cesta v Jiřetíně pod Jedlovou

Jarní krajina je sváteční, poznáme to, jen do ní vstoupíme. Procházet krajinou, která ještě ukrývá svou zeleň, v hloubce úvozových cest se ještě bělají zbytky sněhu, znamená očekávat každoroční zázrak, každoroční zrození života a světa.

Ze stejného zdroje se dozvídáme, že jeden z dalších sálů byl upraven jako divoká skalnatá krajina, jiný jako asijská. Brzo bylo vše ostudně prodáno, rod zbankrotoval. Téměř zničený zámek zakoupil rod Otinge - Walersteinů. Ti zámek přetvořili na honosné sídlo ve stylu módní neorenesance, které odpovídalo vybroušenému duchu konce 19. století.

Bavorskou šlechtu vystřídal po roce 1918 jiný pán, bez erbu, bez pověstné modré krve. Dokonce, považte, byl synem kočího. Hluboš se totiž stal prvním sídlem prezidenta Masaryka. Masaryk se tu po dlouhém pobytu v exilu poprvé setkal s rodinou a byl tu šťasten. Ale jen krátce. V roce 1921 se stěhoval do Lán.

Václav Vokolek: Pod stromem v Chlístově

Husova lípa v Chlístově

Zastavit se pod starým stromem je téměř posvátný okamžik. Takový strom přežil, a doufejme, že přežije, mnohé.

Čas je ovšem ve svých proměnách neúprosný. Nic nesmí zůstat při starém, měli bychom si nejen na Hluboši uvědomit. Po Masarykově odchodu koupil zámek příbramský továrník Josef Kolařík, který vybavil interiéry vzácným mobiliářem. Za války zemřel, tím se uchránil blízkému znárodnění, a do zámku se nastěhovala armáda. Její čtyřicetiletý vliv na české památky je tématem doposud nezpracovaným. Vždy to znamenalo naprostou katastrofu. Kam se podělo vzácné zařízení, nikdo neví. Nebo ví?

Na Hluboši ale spravedlnost nakonec zvítězila, tak jako v pohádkách. Zdevastovaný a rozkradený zámek byl vrácen potomkům původních majitelů. Opět začala náročná rekonstrukce. A pak, že dějiny jednoho místa nesouvisejí s dějinami celé země…