VÁCLAV PROKŮPEK: Baba

00077169.gif

NEDĚLE 11:30. V neděli 14. července vysílá Český rozhlas 3 - Vltava čtení z klasické knihy Václava Prokůpka Baba. Příběh ze života koní čte v režii Evy Řehořové Jiří Tomek. Pořad připravila Alena Blažejovská ke 100.výročí autorova narození. Tímto dílem si chceme připomenout 100. výročí autora, který patří k předním představitelům tzv. českého ruralismu. Tento literární směr obracel pozornost k venkovské tematice.

Václav Prokůpek se narodil 11. července 1902 v Dolním Lochově na Jičínsku, a to v rolnické rodině. Z tohoto prostředí, ale i ze Slezska, kam se časem přestěhoval, čerpá ve svých prózách. Ve 40. letech žil Václav Prokůpek v Brně, kde vedl nakladatelství Družstva Moravského kola spisovatelů. V letech 1951-1964 byl vězněn, neboť byl odsouzen v inscenovaném procesu s tzv. Zelenou internacionálou. Zemřel v Brně v květnu 1974. Příběh ze života koní Baba byl poprvé vydán v roce 1928, koncem 60. let však Václav Prokůpek prózu podstatně přepracoval. Z posledního vydání vychází i text, který do vysílání připravila Alena Blažejovská. O Babě čte v režii Evy Řehořové Jiří Tomek. Alena Blažejovská