Václav Derner, ředitel Filharmonie Hradec Králové

02492699.jpeg

„Na základě rozhodnutí zastupitelstva města a příslušných orgánů převzal 4. prosince 2015 na zasedání zastupitelstva Cenu města za dlouholetý přínos v oblasti kulturního života města RNDr. Václav Derner.“ Tato věta, doslova vystřižená z místního tisku, přináší několik sdělení.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Prvním je zjištění, že město Třebechovice pod Orebem si váží kultury a uvědomuje si její význam. Druhým je konstatování, že třebechovický rodák má o své město dlouholeté, mnohočetné a mimořádné zásluhy. To třetí je skryto: Václav Derner už téměř 16 let stojí v čele Filharmonie Hradec Králové a také na této pozici vykonal mnoho záslužné práce.

Šíře jeho zájmů a činností je obdivuhodná, Václav Derner se rozhodně nevejde do jednoduché škatulky „ředitel = úředník“. Ač absolvent matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, svůj život od dětství naplňuje hudbou v mnoha podobách, je až „obrozeneckým“ hybatelem společenského života v rodných Třebechovicích a žije aktivním duchovním životem věřícího křesťana v chrámové katolické komunitě. Miluje tradice, želí jejich postupného zániku, ale současně prosazuje soudobou hudbu do dramaturgie svého orchestru, v roce 2005 pomohl na svět festivalu Hudební fórum Hradec Králové, které za spolupráce Českého rozhlasu pomáhá posluchačům poznat špičková díla soudobých skladatelů.

Hudba má s matematikou mnoho podobného, skladby barokních mistrů jsou matematikou převedenou do tónů. „Jsou to velmi podobné světy,“ říká Václav Derner, „abstraktní, ale přitom s přesnými pravidly.“ Jako matematik pracoval po škole 15 roků, přitom ale hrál na varhany, vedl pěvecký sbor, v roce 1985 spoluzakládal křesťanskou folkovou kapelu Učedníci. A pak přišla výzva v podobě konkurzu na ředitele filharmonie, výzva změnit svůj dosavadní život a více jej spojit s tím, co bylo doposud jen koníčkem, s hudbou. „Přišel, viděl…“ – a zvítězil. Od roku 2000 se snaží svůj orchestr stále směřovat k metám nejvyšším.

Současně ale žije a aktivitou doslova hýří i v rodných Třebechovicích pod Orebem. Je toho opravdu požehnaně, jak vyplývá ze zdůvodnění udělení ceny města: „Podporuje a rozvíjí hudební vzdělanost v našem městě. Podílí se na pořádání přednášek, seminářů, přípravě a realizaci kulturních pořadů, výstav a společenských akcí (Cyklus velkých oratorních koncertů v kostele sv. Ondřeje „ANTE PORTAS 2000“, vystoupení Gabriely Beňačkové v Třebechovicích, ale i řady mladých pěvců, kteří dnes slaví úspěchy na českých i světových scénách). Je hlavním pořadatelem třebechovického posvícení s kulturním programem, spolu se účastní při přípravě Noci kostelů, uspořádal Velkou vánoční výstavu 2012 atd. atd. V roce 1990 spoluzaložil třebechovický zpravodaj, jehož redaktorem je dodnes. Podílel se na založení Svátku matek, obnově Masopustních průvodů, obnově Kateřinského jarmarku a dalších aktivitách.“

02723553.jpeg

A je zakladatelem a dlouholetým sbormistrem Ekumenického pěveckého sboru, jedním z varhaníků v kostele sv. Ondřeje a působí ve sboru Chorus coronae. Jak to všechno stihne, jak mu to daří, kde vítězí a kde má naopak pochyby, na co se těšívá a co by si ještě přál dosáhnout, to se dozvíme od něj samého.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.