Václav Boštík: Jsou jen dvě možnosti – věřit a nevěřit. Z úvah velkého českého malíře

1. duben 2021

Václav Boštík je mnohými považován za největšího českého malíře druhé poloviny 20. století. Výběr z jeho úvah poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Účinkuje: Marcel Vašinka
Připravila: Vladimíra Bezdíčková
Režie: Tomáš Vondrovic
Natočeno: v roce 2014

Za studií byl Václav Boštík žákem prof. Willi Novaka, od roku 1942 byl členem Umělecké besedy. V roce 1960 se stal jedním se zakládajících členů skupiny UB 12, která výrazně poznamenala vývoj československého umění v 60. letech.

Boštíkova práce procházela od druhé poloviny 30. let výraznými proměnami. Zprvu se zabýval realistickou malbou, avšak záhy přešel k abstraktnímu projevu. V pozdních dílech překonává hranice výtvarných žánrů. Jeho obrazy přesahují dokonce i hranice umění, blíží se vědě i mystice, působí jako výsledky neobyčejně vnímavého snění. Je z nich patrná snaha o uchopení principu a tajemství celého vesmíru.

Spojujícím rysem Boštíkovy práce bylo světlo, které dostávalo čím dále více odhmotněnější podobu, provázanou autorovým křesťanským pohledem na svět. Výběr z rozhlasově uváděných úvah pochází z publikace Václav Boštík (1913–2005).

Spustit audio