V rámci akce Asanace ji vystěhovali z Československa. Teď Ivanka Lefeuvre vydává svůj deník

5. březen 2014

Své deníkové záznamy z počátku osmdesátých let minulého století opoznámkovala a doplnila obrazovou přílohou autorka, Ivanka Lefeuvre, tehdy signatářka Charty 77, vystěhovaná z Československa v rámci akce Asanace. Knihu pod názvem Migrace 1982 vydalo v Edici Paměť nakladatelství Academia.

„Vlak se dal do pohybu. Otka Bednářová a moje matka se zoufale rozběhly podél rozjíždějícího se vlaku. První odjížděli oba synové, druhé tři vnoučata, dcera a zeť. Vlak nabíral na rychlosti. A matky stále běžely… a matky stále běžely… a… matky… a… stále… běžely…“

Do totalitních parametrů se nevešli

Ivanka a Martin Hyblerovi s třemi dětmi, Zina Freundová, bratři Jan a Jiří Bednářové – aktivisté, kteří podepsali Chartu 77 a působili jako odpůrci tehdejšího československého režimu, odjížděli 14. června 1982 večerním vlakem z pražského hlavního nádraží do Francie.

V rámci akce Asanace byli v podstatě vystěhováni ze socialistické republiky, do jejíchž totalitních parametrů se nemohli vejít. Ivanka Lefeuvre, tehdy Hyblerová, popsala situaci v deníku, jehož knižní podobu nyní vydala pod názvem Migrace 1982.

Osobní zpověď s dokumentární hodnotou

Text Migrace 1982 byl psán před třiceti lety, od ledna do poloviny června 1982 v Praze a od druhé poloviny června do konce téhož roku ve Francii jako svědectví nuceného odchodu ze země.

„Občanství byly dnes zbaveny rovněž naše tři děti. A nápis nad vchodem fízlárny nadále hlásal, že Všechna moc pochází z lidu.“

Text psala autorka do sešitů, bloků, na volné stránky i útržky obálek. Zapisovala své dojmy a pocity na lavičkách v parku, při vycházkách s dětmi, po večerech a vzácných volných chvílích.

Dnes k tomu říká: „Přestože se jedná o text velmi osobní, oscilující mezi narativní, reflexivní a faktografickou rovinou, domnívám se, že dnes vykazuje také hodnotu historického dokumentu, vypovídajícího o lidech a době.“

V roce 2003 Ivanka Lefeuvre přepsala texty na psacím stroji, v roce 2010 do počítače. Aby neporušila někdejší autenticitu, k dobovým záznamům přidala poznámky, komentáře, ale také přílohu fotografií a dokumentů a záznamů, které o rodině vedla státní bezpečnost.

„Další důkaz mé naivity. Domnívali jsme se, že náš byt v Praze by mohl být sledován z protějšího domu, a měli jsme za to, že by se tak mohlo dít z jednoho pravděpodobně neobydleného bytu. Náš byt ovšem byl sledován ze tři zcela běžně obydlených bytů. Intenzita a způsob sledování tedy několikanásobně převyšovaly moje původní představy.“

Akce Asanace

V roce 1978 byla zahájena na základě rozkazu ministra vnitra ČSSR akce Asanace. Jejím záměrem bylo „docílit úplného rozložení a izolace hlavních organizátorů akce Charta 77 od ostatních signatářů; u vytipovaných organizátorů této akce dosáhnout vystěhování z ČSSR“.

Ivanka Lefeuvre, rozená Šimková, vystudovala psychologii. S druhým manželem (prvním byl Václav Šabata), Martinem Hyblerem se angažovala v disidentském hnutí, ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a v nezávislých kulturních aktivitách, poskytovala frankofonním cizincům informace o disidentském hnutí v Československu.

Po nátlaku StB požádala rodina o politický azyl ve Francii, odkud se ani po roce 1989 do Čech natrvalo nevrátili. Ivanka Lefeuvre (užívající příjmení současného manžela) pracovala dvacet let jako psycholožka Centra pro dětství a rodinu v Limoges. Dnes se účastní akcí a programů vzdělávání zaměřených na výměnu zkušeností mezi českými a francouzskými odborníky v oblasti sociálně-právní ochrany ohrožených dětí.

„Sedím v cukrárně poblíž radnice. Tyčí se tu šest modrých kavárenských slunečníků, hraje hudba. Dva z bílých stolků a některé židle jsou již utřeny, na zbývajících kusech zahradního nábytku se ještě lesknou dešťové kapky…“

autoři: Milena M. Marešová , Helena Petáková
Spustit audio