V BARVÁCH CHOROBNÝCH / Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914

4. únor 2007

Už jen do 18. února je ve výstavních sálech Obecního domu v Praze otevřena výstava - V BARVÁCH CHOROBNÝCH / Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914 - kterou uspořádal Obecní dům a nakladatelství Arbor Vitae ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. K výstavě vyšla v nakladatelství Arbor Vitae rovněž obsáhlá, bohatě ilustrovaná stejnojmenná publikace s texty Otty M. Urbana, Luboše Merhauta a Daniela Vojtěcha. Hosty komponovaného pořadu Karla Oujezdského, věnovaného fenoménu dekadence v českém umění jsou: autor koncepce výstavy a editor publikace historik umění Otto M.Urban a historik umění, profesor Petr Wittlich, jeden z našich největších odborníků na české umění přelomu 19. a 20. století. Verše dekadentních básníků čte Jan Přeučil, technicky spolupracovala Ivana Možná.

Spustit audio