Uvízlé věty Karla Hvížďaly. O dopisech z vojny

14. listopad 2017

Esej v autorské interpretaci. On-line k poslechu do pondělí 20. listopadu 2017.

Karel Hvížďala

Člověk se ve zdeformované společnosti může cítit zahanbeně i za to, že nic neudělal špatně, a může mu být vnucena myšlenka, že za to je po právu potrestán.

Režie: Ivan Chrz
Natočeno v roce 2005.

Autoři:Tvůrčí skupina Drama a literatura, Karel Hvížďala