Uvízlé věty Karla Hvížďaly. Česká nesamozřejmost a IV. sjezd spisovatelů

18. srpen 2017

Esej v autorské interpretaci. On-line k poslechu do čtvrtka 24. srpna 2017.

Karel Hvížďala

Čechové střídali v dějinách údobí bdění s údobím spánku, některé podstatné vývojové fáze evropského ducha promeškali a museli si evropský kontext vždy znovu sami zprostředkovávat, osvojovat, vytvářet. Nic nikdy nebylo Čechům samozřejmou daností, ani jejich jazyk, ani jejich evropanství. I evropská příslušnost je jejich věčným buď, anebo.
Milan Kundera

Tato slova pronesl Milan Kundera na Sjezdu spisovatelů v červnu 1967. Karel Hvížďala se ve svém eseji zabývá otázkou, do jaké míry jsou spisovatelova slova aktuální a platná i dnes, po padesáti letech.

autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio