Uvízlé věty Karla Hvížďaly. Boží žebříky jako rozhledna po historii

Esej v autorské interpretaci. On-line k poslechu do čtvrtka 26. ledna 2017.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

Výchozí pro esej Karla Hvížďaly se staly dva citáty: „Co dělá náš Bůh od té doby, co stvořil svět?“ a „Co by dělal,“ odpověděl rabi Jose, „vyrábí žebříky. Lidi po nich lezou nahoru nebo dolů; on řídí jejich osud.“

Druhý je z eseje Milana Kundery Zneuznané dědictví Cervantesovo a říká se v něm: „Když Bůh opouštěl místo, odkud řídil univerzum a jeho řád hodnot,..., don Quijote vyšel z domova a nebyl s to poznat svět. Za nepřítomnosti nejvyššího soudce se totiž svět náhle objevil v celé své zrádné mnohoznačnosti...“ To přimělo Karla Hvížďalu k tomu, aby i on „vylezl na žebřík“ a rozhlédl se. Co uviděl, o tom píše ve svém textu.


Režie: Martina Schlegelová

Natočeno v roce 2016.

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura