Ústava, revoluce a demokracie. Kdy byla přijata nejstarší dosud platná ústava?

A jak vznik a podobu tohoto dokumentu ovlivnil boj amerických kolonií za nezávislost? Bylo od počátku jasné, že nově vzniklý stát bude mít republikánskou podobu a stane se průkopníkem demokratické formy vlády?