Univerzální prostor NoD

8. září 2004

Nad pražským klubem Roxy se rozkládá prostor bez dimenzí. Je univerzální, přijímá vše tvořivé a předvádí umělecká díla většinou v průběžném stádiu. Jeho trošku syrový stav se ale v poslední době zkultivoval a zútulnil. Proto má nová grafická tvář světu nastavovat příjemnější stranu, aby prý propagovala svůj program. Bude se divákům opravdu líbit obsah i obal?

Divadelní dramaturgie zabírá hlavní část programu v NoD. Prezentuje se v ní ale především nezávislé a autorské scénické umění. "Základní kostru programové skladby budou tvořit domácí projekty přímo vzniklé pro a v rámci produkce prostoru," řekl Ondřej David, divadelní a hudební dramaturg. "Další složku budou tvořit koprodukční projekty, jejichž záměrem je podpořit především začínající umělce formou kompletního produkčního, technického a propagačního servisu a umožnit tak regulérní prezentaci jejich projektů. Třetí složku programové skladby bude tvořit prezentace především mimopražských umělců a souborů nezávislé scény, aby byla pravidelně mapována aktivita v regionech," dodal David.

Zkouška

Jedním z projektů vytvořených pro prostor NoD je inscenace taneční skupiny DuWadance Sapro-Agapé, což v překladu znamená "hnijící láska" (premiéra 14. a 15. 9.). Málo lákavý název, ale v alternativní divadelní oblasti nijak podivný. Naznačuje rozdíl mezi technickou dobou s její formální stránkou a komunikací od srdce k srdci a její lidskou podstatou. "Na začátku zkoušení určil choreograf Krivošík téma, vyjádřené latinským a řeckým souslovím sapro-agapé. Toto slovní spojení se stalo inspirací pro jednotlivé členy tvůrčího týmu, kteří během dvou a půl měsíčního zkoušení hledali taneční materiál, vycházející z jejich vlastních zkušeností a prožitků. Pohybový výraz vznikal volnou improvizací a tematizovanými etudami. Vždy však s důrazem na osobitý pohybový slovník každého z nich a se snahou vložit do představení kus sebe," dodala Laura Ušatá, PR klubu Roxy i NoD. DuWadance založili slovenští choreografové Tomáš Krivošík a Jaro Viňarský a její tvorbu prezentovali po celé střední Evropě. K pražské inscenaci přizvali slovenské tanečníky působící v různých evropských souborech, takže o kvalitu je jistě postaráno. K tomu se vyjádřil Krivošík. "Pracuji s lidmi, se kterými si rozumím i v osobním životě. Tento tým tvoří mladí lidé, s nimiž jsem před čtyřmi nebo pěti roky studoval na konzervatoři. Snažíme se najít balanc tak, aby bylo naše představení kvalitní po technické i emocionální stránce. Určitě máme společné myšlení, energii, dovedeme se společně koncentrovat, společně vnímat, prožívat. Umíme spolu pracovat a to nejen profesionálním způsobem. Všichni umíme projevit individualitu a osobnost, jsme na jevišti silní."

Další zářijovou premiérou (24. a 25. 9.) se stane inscenace Once enacted, thrice remembered choreografky Heather Beneš McGadie. "Co se stane, když se pozorovatel promění v pozorovaného?" položila si zmiňované režisérka otázku. Během samotného představení prozkoumá různé způsoby chování pozorovaných v závislosti na přítomnosti nebo absenci pozorovatelů. Využije k tomu světelný design, kdy osvětlení zintenzivní atmosféru v sále. Nasměruje pohled diváka tak, aby se sám sebe zeptal, jaká je jeho vlastní role: zda je hostem na právě probíhajícím večírku, nevinným kolemjdoucím nebo tichým slídilem. Na obou inscenacích vytvořených pro NoD je vidět, že se dramaturgie snaží "internacionalizovat" prostor. Prezentovat další divadelní projekty se chystá i v pražských divadlech Ponec, Archa i Alfred ve dvoře.

Once enacted, thrice remembered

Do Univerzálního prostoru NoD patří i nová hudba, která si našla své stálé diváky. V rámci projektu INVESTIGACE zde probíhá pravidelná prezentace umělců věnujících se žánrům nové hudby, komorní opery i live electronics. Experimentální hudebníci jinde nemají tolik prostoru, proto se klade v NoD důraz na podporu těchto hudebních žánrů. Dramatická linka s podtitulem "Ve stínu klobásy" nabídla už seskupení Why not patterns a inscenaci Opera-ce studentů HAMU. Do konce roku vystoupí třeba Kojetínská industriální filharmonie, Ivan Acher, Early Reflections, provede se multimediální opera Michala Nejtka Lamenti atd. Doplňkem hudebních vystoupení se stanou poslechové akce HIS Voice in Sound. Redaktoři se pokusí překonat omezení psaného textu a poskytnou "ochutnávku" hudby čtenářům, kteří se k určitým deskám v běžné distribuci nedostanou. Můžou také debatovat o laptopové hudbě, která má rovněž jen omezenou prezentaci.

Zkouška

Znovu se do NoD taky vrátily filmové projekce. "Tyto filmové úterky jsou stálou přehlídkou audiovizuálních děl, která z různých důvodů nejsou prezentována v kinech a běžné filmové distribuci. Při výběru filmů je kladen důraz především na jejich uměleckou kvalitu nebo jedinečnost ve společenském a historickém kontextu," řekl Adrian Kukal, filmový dramaturg. Bloky se budou skládat z komponovaných večerů filmů vzniklých na tuzemských i zahraničních školách, z ozvěn filmových festivalů a večerů s tematických zaměřením. Každý měsíc proběhne v jiném duchu, například prosinec míní narušit předvánoční atmosféru a bude se věnovat cyberpunku ve stylizovaném filmu, únor ozvěnám FEBIOfestu a březen i květen japoskému mangu. "Tento fenomén je u nás málo znám. Měl jsem štěstí, že nejslavnější režisér tohoto odvětví Miyazaki nám povolil uvést čtyři ze svých filmů. Pro představu, častým námětem mang jsou problémy dospívajících dívek, což je zajímavé sledovat, nebo se jeden film věnuje vyprávění japonského válečného pilota, který s nadhledem glosuje svět, ve kterém zvítězil Hitler," vysvětlil Kukal.

Zkouška

Ve foyer před vstupem do sálu i kavárny bývají velmi živé, často multimediální výstavy (v říjnu to budou scénografické modely Anny Vierbock, sloužící jako upoutávka pro Divadelní festival německého jazyka). Takže v místech nad Roxy je opět živo a útulněji. Můžete se tedy vydat do prostoru, který prý nemá žádné dimenze, ale plní se tvořivým duchem alternativního pohledu na život.

autor: David Ašenbryl
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová