Uhlové kresby Magdaleny Bartákové v Galerii Josipa Plečnika

26. srpen 2013
02951896.jpeg

Magdalena Bartáková vystavuje do neděle 8. září své uhlové kresby polí a mraků v Galerii Josipa Plečnika v kryptě kostela Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze.

Galerii Josipa Plečnika najdete v unikátním prostoru podzemní krypty v zadní části kostela Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Tentokrát se zde můžeme pod názvem „Pole“ setkat s živými kresbami polí, luk a mraků od mladé autorky Magdaleny Bartákové.

Ta sice vystudovala v ateliéru filmové a televizní grafiky profesora Jiřího Barty na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ale vedle animovaného filmu se věnuje také malbě, grafice, knižním ilustracím, scénickým projekcím a prostorovým instalacím.

Autorčinu animovanou tvorbu nejlépe reprezentuje animovaný film „Zahrada uzavřená“, který je osobní parafrází biblické Písně písní s asociativní skladbou záběrů a originální autorskou technologií prostorové animace stínů kresby. Svou pražskou výstavu „Pole“ uvedla Magdalena Bartáková citátem z Žalmu 134, 3b „...on učinil nebesa a zemi“. Karel Oujezdský zastihl Magdalenu Bartákovou při instalaci výstavy. Zeptal se jí, jak ke kresebnému cyklu polí dospěla a kam za svými krajinnými motivy s chvějícími se listy stromů, stonky trav a vířícím oblaky chodí.