Tvář. Páteční večer inspirovaný událostmi života římského císaře a českého krále Karla IV.

03628972.jpeg

Tento příběh konfrontuje dějiny českého národa s obrazem Evropy 14. století. Tento příběh bychom si měli připomínat, protože je jedním z bodů na trajektorii času, tvořící spojnici mezi námi a našimi předky. Svým poselstvím přesahuje rozměr lidského života a je nerozlučně spojený s naší krví, s naším srdcem, s naší duší.

Tvář je rozhlasová kompozice, ve které jsme se na základě dobových zobrazení českého krále a císaře svaté říše římské Karla IV. pokusili zachytit pohnuté osudy této významné osobnosti evropských dějin. V pořadu jsme, kromě textů dobových kronik a citací krásné literatury, nabídli také rozhovory s profesorem Janem Roytem, historikem umění a prorektorem Karlovy univerzity v Praze, a s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou. Kromě gregoriánských chorálů zazněla také hudba a verše Guillauma de Machauta, který do Čech provázel krále Jana Lucemburského, otce Karla IV.

V pořadu účinkují Josef Somr a Lukáš Hlavica. Rozhlasovou kompozici připravil a uvádí Jan Tůma.