Tuniský spisovatel Alí ad-Du´áží zve na procházku po hospodách kolem Středozemního moře

31. leden 2014

Alí ad-Du´áží bývá nazýván „otcem tuniské povídky“ a současný literární kritik Muhammad Faríd Ghází jej dokonce staví na trůn všech povídkářů v arabském světě. Protože tuniská literatura asi nepatří mezi ty, které by byly v evropském kontext nejznámější, je jistě dobré povšimnout si knihy Po hospodách kolem Středozemního moře.

Ve třicátých letech minulého století knihu na základě své skutečné cesty sepsal právě tento vynikající povídkář.

„Jsme na parníku, který rozráží hřebeny bouřících se vln a nechává je běžet za sebe, pod ocelové lopatky, které je překopou jak návrh zákona po druhém čtení.“ Tak začíná popis své středomořské cesty spisovatel Alí ad-Du´áží.

A co všechno nám ukáže? „Míříme do spousty zemí, o nichž toho pramálo víme, ani neznáme zvyky a jazyky lidí, jež je obývají. Naše cesta jako velký otazník započne ve Francii a bude pokračovat Itálií, Řeckem, Tureckem a Sýrií. Tečkou onoho otazníku bude egyptská Alexandrie, poslední a nejdůležitější město naší pouti.“

Exotika, kterou bychom případně očekávali, se až tak moc nekoná, protože – kdo by se tomu divil? – ve třicátých letech minulého století jako by k sobě Evropa a Afrika neměly tak daleko, jako se mnohdy zdá dnes. „Vylodili jsme se a vzali si nás na paškál vojáci, jen Bůh ví, kolik různých uniforem měli a kolika byrokratickými otázkami nás zasypali.“

Zkrátka je to stále jedno moře a jeden svět. Který se sice otáčí dokola, ale občas, jako by se ve svém běhu pozastavil. „Podle toho, jak velké dáte číšníkovi spropitné, osloví vás na oplátku příslušným titulem buckinghamského dvora, možná by vám řekl třeba i Veličenstvo Králi, kdybyste se zbláznili a dali obsluze celou libru šterlingů.“

Alí ad-Du´áží byl spisovatel, novinář, karikaturista. Do svých postřehů vkládal jiskrný humor i ironii a jeho povídky jsou mistrnou ukázkou pomalého a promyšleného vypointování. „Istanbul je přesně takový Orient, jaký si ho každý návštěvník představuje. Slabý sultán, který se dříve tajně opíjel ve skrytu svého harému plného stovek čerkeských a byzantských konkubín, zmizel a nahradil ho nový silný „sultán“ opíjející se na veřejnosti s plnou pompou a lovící dívky po nočních barech.“

autoři: Milena M. Marešová , Helena Petáková
Spustit audio